Total engineering voor de Koninklijke Marechaussee in Camp New Amsterdam

De Koninklijke Marechaussee heeft voor het Landelijk Tactisch Commando een kantoorcomplex laten ontwikkelen in Camp New Amsterdam, bij Huis ter Heide. Witteveen+Bos heeft de total engineering verzorgd: architectuur, constructie, installatietechniek, bouwfysica en het projectmanagement. Het ontwerp van het energiezuinige gebouw is gericht op een gezonde omgeving en flexibel, om toekomstige aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Duurzaam ontwerp en gezonde omgeving

Witteveen+Bos heeft een duurzaam ontwerp gerealiseerd dankzij een doelmatig ruimtelijk ontwerp, een compact ontworpen bouwvolume en de toepassing van innovatieve klimaatinstallaties. De energievraag is sterk beperkt door gebruik van driedubbel glas, goede isolatie en een zeer energiezuinig en efficiënt klimaatsysteem. Twee grote binnentuinen vormen de basis van de hoofdstructuur en dragen bij aan een aantrekkelijke, gezonde werkomgeving voor de gebruikers. Door de binnentuinen te integreren, krijgen de omliggende binnenruimtes ook optimaal daglicht binnen.

Flexibele plattegrond voor verschillende functies

In het ontwerp is goed rekening gehouden met de wensen en eisen van verschillende gebruikersgroepen en gebruiksfuncties, want het complex vormt de thuisbasis voor meerdere brigades en omvat meer dan een kantoorfunctie. Het gaat om zo’n 14.000 m2 kantoorcomplex verdeeld over twee gebouwen, waarin verschillende brigades gehuisvest worden. Daarnaast zijn er kleedruimten, verhoorkamers, cellen, een zwaar beveiligde opslag en meerdere bijeenkomstruimten (zoals een kantine en lezingruimte).

Om de diverse verkeersstromen van medewerkers, bezoekers, arrestanten en advocaten in goede banen te leiden, hebben we gezorgd voor de juiste indeling, looproutes en beveiligingsmaatregelen. Dankzij een toekomstbestendig ontwerp met flexibele plattegrond, kunnen de medewerkers optimaal gehuisvest worden. Er is in het ontwerp ruimte voor toekomstige aanpassingen, zowel in omvang als ruimtelijke indeling van het complex.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Render groene Croeselaan, Utrecht.
<>