Technische beoordeling van fecaal slib in metropoolregio Accra

In 2016 was Witteveen+Bos betrokken bij een project van de Wereldbank op het gebied van stedelijke sanitaire voorzieningen in de metropoolregio Accra, de hoofdstad van Ghana (Greater Accra Metropolitan Area, GAMA). Het project omvatte een technische beoordeling van de verwerking van slib uit septische tanks en fecaal slib in de waardeketen van inzameling tot zuivering.

Samen met onze partner Colan Consult Ltd. hebben we zuiveringstechnologieën beoordeeld, voorontwerpen opgesteld en geholpen bij de strategische planning voor de GAMA-regio. Onze activiteiten bestonden met name uit het beoordelen van bestaande zuiveringsinstallaties, mogelijke locaties en technologieën voor de verwerking van fecaal slib, het verzamelen van gegevens, analyseren van de productie van fecaal slib en het legen van beerputten, het ontwerpen van geschikte zuiveringsinstallaties, het beoordelen van institutionele regelingen en het beheer van zuiveringsinstallaties, en het helpen bij het opstellen van een strategisch plan voor het beheer van fecaal slib in de GAMA-regio.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>