Station Scanner

Fietsen en wandelen vergt minder ruimtegebruik van de stad, is gezond en stoot geen schadelijke stoffen uit. In Nederland begint gemiddeld 43 % van de treinreizen met een fietstochtje en dit percentage groeit gestaag. Dat gaat niet vanzelf. Om deze fiets/voet+treinreizen zo comfortabel mogelijk te maken kan de omgeving goed worden ingericht. Maar waar begin je?

De Station Scanner is een praktische, online GIS-tool die inzicht geeft in de potentie en impact van actieve mobiliteit (lopen, fietsen) bij stationsgebieden en de stations onderling kan vergelijken. De tool is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van stationsgebieden en de openbare ruimtes zoals gemeentes, regio’s of spoorvervoerders. Veel partijen die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van stationsgebieden en de openbare ruimte zijn niet voldoende op de hoogte van de positieve effecten die fietsen en lopen met zich mee brengen ten opzichte van de auto, met name bij een hoge druk op de beschikbare ruimte. Het overbrengen van deze boodschap is in veel gevallen de grootste uitdaging. Met de Station Scanner wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle verkeersmodaliteiten in de besluitvorming.

Deze tool is ontwikkeld op basis van de onderzoeksresultaten van twee afstudeerprojecten in samenwerking met de TU Delft. Theoretische kennis van stationsgebieden en actieve mobiliteit is omgezet tot een werkende tool waarmee direct, datagebaseerd inzichtelijk wordt hoe de huidige situatie is en wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot actieve mobiliteit. Aan de hand van de Station Scanner kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt om actieve mobiliteit te bevorderen.

Bij Witteveen+Bos is de tool intern ontwikkeld door een mix van data- en verkeerskundige specialisten met de bedoeling deze in te zetten bij nieuwe en bestaande projecten.

Meer Informatie?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Een foto van een brug waar 2 mensen op lopen.  De zon wordt gereflecteerd in de gebouwen.
<>