Snelfietsroute Apeldoorn-Deventer

De regio Stedendriehoek wil een kwalitatief goed fietsroutenetwerk om mensen te stimuleren om vaker de fiets te gebruiken, zowel voor werk als privé. Voor de route Apeldoorn-Deventer werkte Witteveen+Bos aan het complete ontwerptraject inclusief de contractering. Een belangrijk onderdeel hiervan was actieve participatie met omwonenden en stakeholders.

Het was een uitdaging om met drie verschillende gemeentes een samenhangend ontwerp te maken. Tijdens de uitvoering en bij het opstellen van het plan voor het beheer en onderhoud van het fietspad (o.a. de gladheidsbestrijding) is samengewerkt. In het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van de Fietsersbond (veiligheid en comfort), de Provincie Gelderland (aansluiting op bestaande fietspaden en aanpassing verkeerslichtenregelinstallatie) en de buurtbewoners (snelheidsbeperkende maatregelen).

Meer informatie

<>