Onderzoek naar droogkuislocaties

Er is een verhoogd risico op ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen door het chemisch reinigen van textiel, de zogenaamde droogkuis of nieuwkuis. Een droogkuis maakt gebruik van gechloreerde solventen (zoals PER). Dit kan leiden tot verontreinigingen van het grondwater. Ook is er een potentieel risico op binnenluchtverontreiniging.

Witteveen+Bos Belgium heeft voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij potentiële droogkuislocaties in de steden Antwerpen en Gent gescreend. De screening omvat het historisch onderzoek van potentiële bronpercelen en een eerste bodemonderzoek op droogkuisverdachte locaties. Met deze campagne helpt Witteveen+Bos Vlaanderen in de doelstelling om tegen 2036 een sanering op te starten voor alle historische verontreinigingen die een risico vormen.

Meer informatie?

csm_MW_RoelVleeracker_VLER_fd740d1d90.jpg
Roel Vleeracker
hr-be@witteveenbos.com
<>