Sanering van het Boyuk Shor meer

In juni 2015 vond de eerste editie van de Europese Spelen plaats in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Dit vormde de directe aanleiding voor de eerste fase van het herstel (d.w.z. sanering en verfraaiing) van het Boyuk Shor meer. In een technisch en ontwerpproject werd de gekozen aanpak uitgewerkt in technisch-methodologische oplossingen voor de diverse onderdelen van het herstelproject. Dit omvatte een aantal technische inspecties en onderzoeken, landschapsontwerp, technische basisontwerpen en detailontwerpen, inclusief vergunningen, milieu-effectrapportages en technische specificaties voor de contractvorming.

Toezicht op bouwwerkzaamheden

Parallel aan het technische en ontwerpproject werd een afzonderlijk traject opgezet, dat voorzag in toezicht op de bouwwerkzaamheden en andere uitvoerende werkzaamheden voor de projectonderdelen waarvoor de ontwerpen al gereed waren. Het project resulteerde in de isolatie door middel van dammen en de sanering van ongeveer eenderde van de bodem van het meer, milieuveilige opslag van het sediment, en aanleg van een boulevard en een park. Dit project ging van start in juni 2014, en de resultaten werden op 22 mei 2015 gepresenteerd aan de president van Azerbeidzjan.

Verleende diensten:

  • inspecties en onderzoeken;
  • haalbaarheidsstudie;
  • masterplanning en landschapsontwerp;
  • basisontwerp;
  • detailontwerp;
  • vergunningsprocedure en MER;
  • projectbeheer en toezicht.

Meer informatie

<>