Restverontreiniging saneren met nature-based technieken

RESANAT, ofwel 'restverontreiniging saneren met nature-based technieken' is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief, langdurig en vergen dikwijls veel grondwater. RESANAT zal inzetten op innovatie van duurzame saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.

Het verbeteren van deze technieken gebeurt via drie pilootproeven. Twee van de drie pilootproeven zullen plaatsvinden op en in Vlaamse bodem: in de Lieve in Gent wordt met behulp van matten op basis van organoklei de historische PAK verontreiniging aangepakt. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge plant het project een aantal gewassen om te kijken hoe zij de teer, BTEX, cyanide etc. te lijf gaan.

Het derde pilootproject in het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaart kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden biostimulatie. Biostimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem. Door de methode verder te ontwikkelen kan deze worden ingezet om de nazorg van verontreinigingen op een milieutechnisch verantwoorde wijze te beëindigen.

Het project heeft een waarde van 2,2 miljoen euro waarvan ongeveer 50 % gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. De OVAM zal zich als projectverantwoordelijke toespitsen op de algemene coördinatie, communicatie, kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk. 

Meer informatie?

csm_MW_RoelVleeracker_VLER_fd740d1d90.jpg
Roel Vleeracker
hr-be@witteveenbos.com
<>