Potentiestudie en pilootsites voor KWMT in Vlaanderen:

Kleine en middelgrote Windturbines op pilootsites in Vlaanderen

Windenergie is een belangrijke technologie binnen de energietransitie. Door technologische ontwikkelingen kunnen steeds grotere windturbines gebouwd worden. Het voordeel hiervan is dat deze een hogere energetische opbrengst generen.

Potentiestudie en pilootsites voor kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen

In een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen, is het op veel locaties niet mogelijk deze grote windturbines ruimtelijk in te passen. Net daarom komen hier kleine en middelgrote windturbines (KMWT) in beeld. Dit zijn windturbines met een vermogen van enkele kilowatt tot een paar honderd kilowatt. Bovendien hebben ze een beperkte omvang en impact op de omgeving in vergelijking met grote windturbines.

Gezien het feit dat ze complementair zijn aan zonne-energie, kunnen deze KMWT een interessante aanvulling zijn voor de verduurzaming van het energieverbruik van bedrijven, gebouwen, technische installaties en openbare infrastructuur.

Potentieel windturbines in kaart

Witteveen+Bos heeft, binnen het raamcontract met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), een studie uitgevoerd naar het potentieel van kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen.

In deze potentiestudie, ontwikkelden we een GIS-model om de juridische en technische haalbaarheid van dergelijke windturbines in Vlaanderen te beoordelen. Dankzij deze flexibele evaluatietool kunnen we naast het checken van de haalbaarheid ook het proces naar realisatie versnellen. Tot slot maakten we ook voor de Vlaamse provincies potentiekaarten.

Witteveen+Bos begeleidt realisatie windturbines op pilootsites

In het tweede deel van het project zullen er effectief kleine en middelgrote windturbines gerealiseerd worden op diverse pilootsites in Vlaanderen.

Hierbij levert Witteveen+Bos de techno-economische haalbaarheidsstudies op en bieden we technische ondersteuning tijdens het vergunningstraject en de marktbevraging. Eens de pilootprojecten gerealiseerd zijn, valideren we - op basis van monitoring van de windturbines - de resultaten van de potentieelstudie.

Meer informatie?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Render groene Croeselaan, Utrecht.
<>