Pompstation Eindhoven:

Multidisciplinair ondersteunen bij modernisering

Waterproductiebedrijf Eindhoven is de grootste grondwaterzuivering van Nederland. De installaties van deze drinkwatervoorziening worden vernieuwd. Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft diverse ingenieursbureaus ingehuurd om hun eigen interne ingenieursbureau te versterken. Witteveen+Bos heeft samen met het interne ingenieursbureau de leiding genomen (en ondersteuning geboden) bij het opstellen van de elektrotechnische ontwerpen en bestekken.

Het elektrotechnisch element maakt deel uit van een multidisciplinair project waarbij vanuit Witteveen+Bos ook de expertises civiel, bouw en werktuigbouw betrokken zijn geweest. Specifiek gaat het om projecten in de nieuwbouw en renovatie van waterprocessen, waarbij tegelijkertijd de energievoorziening (laag- en middenspanning) is meegenomen.

Wat hebben we gedaan?

Het project in Eindhoven is opgedeeld in deelprojecten:

  • Renovatie grondwaterwinning op drie locaties rond Eindhoven;
  • Nieuwbouw zuivering;
  • Nieuwbouw en renovatie berging en distributie.

Overkoepelend is voor alle deelprojecten de energievoorziening onder de loep genomen waarbij Witteveen+Bos als leadengineer heeft opgetreden. Deze activiteiten zijn op te delen in:

  • Ontwerp- en offerte-aanvragen nieuwe 10kV-infrastructuur;
  • Ontwerp- en offerte-aanvragen nieuw 10kV-inkoopstation;
  • Bestek voor nieuwe noodstroomaggregaten (NSA).

Meerwaarde

Ingenieurs van Witteveen+Bos hebben op tijdelijke basis het team van Brabant Water versterkt. De opdrachtgever heeft zo kunnen profiteren van multidisciplinaire kennis en expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van vergelijkbare trajecten en oplossingen voor en bij andere drinkwaterbedrijven, maar ook wat betreft 10kV-netten. Dit heeft het interne ingenieursbureau geholpen om de vraagstukken en uitdagingen vanuit een breed perspectief aan te vliegen.

Na een afgewogen inventarisatie heeft Brabant Water besloten om bij de nieuwe en vernieuwde installaties een aantal duurzaamheidslagen door te voeren. Zo is voor het eerst gekozen voor transformatoren waarin biologisch afbreekbare olie wordt gebruikt. Witteveen+Bos heeft bij deze specifieke duurzaamheidsslag een faciliterende rol gespeeld in de lead-engineering.

Meer weten?

<>