De omgevingswet: participatie met InBeeld

Projecten als windparken op land, grote woningbouwprojecten en andere opdrachten gerelateerd aan de klimaat- en energietransitie hebben een grote ruimtelijke impact. Daarom neemt het belang van transparantie en betrokkenheid bij zulke projecten toe. Burgers en andere stakeholders willen weten wat er precies gaat gebeuren, hoe lang het gaat duren en op welke manier een en ander gerealiseerd gaat worden.

De Omgevingswet stelt participatie verplicht, maar schrijft niet voor hoe deze plaats moet vinden. Voor de inrichting van het participatieproces kunnen eigen keuzes worden gemaakt, afgestemd op de locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen. En juist omdat deze parameters bij elk project of activiteit verschillen, is de vormvrijheid van de participatie prettig. De intensiviteit van het participatietraject kan dan ook worden afgestemd op het project of de activiteit.  

Wat betreft de visualisatie van bovengenoemde projecten volstaan technische 2D-ontwerpen vaak niet (meer) om stakeholders het nut en de noodzaak van het project te laten zien. Voor veel mensen is het lastig om aan de hand van een 2D-ontwerp in te beelden hoe dit in de werkelijkheid uitpakt. Dit kan resulteren in een lagere betrokkenheid bij de stakeholders.

Met ons digitale platform InBeeld, eventueel aangevuld met virtual reality, kunnen stakeholders op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in en commentaar leveren op een ontwerp. Ook is het mogelijk om in te zoomen op een specifieke woning, om de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige situatie te bekijken. De reacties en meningen die stakeholders kunnen plaatsen op InBeeld zijn voor iedereen zichtbaar. Zo blijven er geen vragen in de lucht hangen als: is er wel voldoende draagvlak voor een besluit? Is iedereen wel betrokken geweest? Zijn de reacties en meningen op een duidelijke en transparante manier verwerkt?

Omgekeerd krijgt de initiatiefnemer zicht op de tevredenheid van stakeholders over het participatieproces. Daarmee is InBeeld een mooie interactieve toevoeging op de traditionele communicatievormen als een nieuwsbrief en algemene informatiebijeenkomsten.

InBeeld is eveneens eenvoudig te koppelen aan een bestaande projectwebsite. Sterker, het platform kan ook worden uitgebreid tot een projectwebsite, waar alle informatie over het project makkelijk te vinden is. Ook worden stakeholders via het platform op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.

Tijdens het project Cruquiusbrug in Noord-Holland is de tool gebruikt. Stakeholders konden via InBeeld heel eenvoudig een pinnetje op de kaart plaatsen met hun opmerkingen. Op basis van deze input zijn daadwerkelijk wijzigingen doorgevoerd en is het ontwerp geoptimaliseerd.

Kortom, InBeeld is een eenvoudig inzetbaar en betaalbaar participatie-instrument en daarmee uitermate geschikt voor zowel grote als kleine projecten. De Omgevingswet stelt participatie verplicht, het instrument biedt een laagdrempelige oplossing.