Overkapping afvalbrengstation

De gemeente Nissewaard heeft de afvalinzameling, afvalverwerking en andere taken in de openbare ruimte ondergebracht bij N.V. Reinis. De bestaande locatie van Reinis ligt in een gebied dat in de toekomst bestemd is voor woningbouw en moet op korte termijn verhuizen. Als onderdeel van de inrichting van het nieuwe afvalbrengstation heeft Witteveen+Bos voorstellen gedaan voor een iconische en herkenbare membraanoverkapping van de entree en het klein chemisch afval-depot. Deze overkapping bestaat uit een aantal dakelementen, die zijn opgebouwd uit een stalen frame met daartussen een opgespannen membraan. Hiermee kan een relatief licht dak met grote overspanningen worden gerealiseerd waardoor materiaalgebruik en transport worden beperkt. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met de bouwmethodiek: de staalconstructie kan in zijn geheel geplaatst worden alvorens de membranen worden aangebracht.

Meer informatie

<>