Ontwerpen met ANT: meer impact door digitaal werken

Thema’s als duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit zorgen voor toenemende complexiteit in opgaven, zoals het realiseren van infrastructurele kunstwerken. Meer disciplines, meer data en complexere integrale ontwerpopgaves zijn het gevolg. Datagedreven en digitaal werken in projecten stelt ons in staat meer impact te maken. ANT, het online platform voor ontwerp- en projectbeheersing, ontwikkeld door CollaborAll en Witteveen+Bos, is een mooi voorbeeld van hoe we dit al doen. Marc Taken is groepsleider procesautomatisering en vertelt over de meerwaarde van ANT.

Veranderde richting van datastromen

‘We signaleerden bij integrale ontwerptrajecten van infrastructurele constructies veel kansen om de samenwerking en verbinding in de keten te verbeteren.’ De van oorsprong verticale datastromen zijn een belangrijke oorzaak: hierdoor bleef data exclusief voor één technische discipline of afdeling. ‘Het ANT-platform met de gekoppelde tooling maakt het mogelijk dat data horizontaal stroomt: tussen de verschillende ketenpartners en/of tussen verschillende disciplines. Zo is het verleden tijd dat wijzigingen door en wensen van partijen in de keten niet of met vertraging werden opgemerkt door de andere stakeholders’.

Succesvolle ANT-inzet in grote projecten

Door de komst van ANT is het mogelijk om het ontwerpproces snel en flexibel in te richten en zowel tijdens de ontwerp- als de realisatiefase de kwaliteit en voortgang te bewaken. Het online platform is inmiddels succesvol ingezet bij grote infrastructurele projecten in de Benelux. Voorbeelden zijn de Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl, ViA15, Zuidasdok, BAAK (Blankenburgverbinding) en de Oosterweelverbinding. De software wordt door ontwikkelaar CollaborAll en onze experts doorlopend verfijnd en uitgebreid en is inmiddels ISO 27001-gecertificeerd en dus veilig te gebruiken.

‘Iedere specialist werkt realtime op basis van dezelfde actuele gegevens.’

Single source of truth

De kern van ANT is het beheren, stroomlijnen en ontsluiten van alle data die gebruikt wordt bij infraprojecten als wegen, tunnels of bruggen. Het platform faciliteert een centrale locatie voor deze data met toegang voor alle betrokken partijen. ‘Iedere specialist van Witteveen+Bos en externe partners werkt hierdoor realtime op basis van dezelfde actuele gegevens. Denk hierbij aan berekeningen, tekeningen en ontwerp. Dit betekent dat er een single source of truth ontstaat, wat zorgt voor betere ontwerpen, die ook sneller en tegen lagere kosten tot stand komen.’

Integraal samenwerken

Automatische koppelingen (API’s) met veelgebruikte software of bronnen (zoals SCIA Engineer, Plaxis, Excel, Python, Revit, Relatics en de MKI-database) maken de integratie van data binnen ANT mogelijk. Waar nodig worden nieuwe API’s ontwikkeld met andere software. Voor de gebruikers voorziet ANT bovendien in verdiepende functies, zoals taken met hun status en dashboards, om ook inhoudelijk de processen te bewaken en verbeteren.

De kracht van parametrisch ontwerp

De doorontwikkeling van ANT zorgt dat gebruikers ook de kracht van parametrisch ontwerpen in kunnen zetten bij het werken aan kunstwerken. Dit varieert van het ophalen en visualiseren met BIM 360 en GIS tot het genereren van volledig onderbouwde ontwerpen. ‘De geïntegreerde verkeersbruggentool is een goed voorbeeld. Het begeleidt de gebruiker door de berekeningen, het berekeningsrapport en berekeningsmodel, de tekening en het tekenmodel. De module leert bovendien continu op basis van kennis uit vorige projecten’, benadrukt Marc.

Generatief ontwerp

Op dit moment kunnen een 'in-situ brug' en een 'brug met prefab liggers' automatisch worden berekend en gegenereerd. In de toekomst komen hier hout en staal bij, waardoor alle ontwerpvarianten snel gegenereerd kunnen worden. ‘Generatief ontwerpen zorgt voor tijdwinst en maakt ruimte om betere keuzes te maken, bijvoorbeeld door de CO2-impact of MKI meer te laten wegen of te kijken hoe in de bredere context van de ontwerpopgave de biodiversiteit kan worden gestimuleerd. Het is ook een krachtig instrument om de opdrachtgever beter mee te nemen in het ontwerpproces en het maken van keuzes. Je kunt het effect van keuzes op het ontwerp laten zien, bijvoorbeeld in uitvoering of budget.’