Nieuwe chemische fabriek Air Products

Voor een nieuw vul- en distributiecentrum voor medische en industriële gassen voor Air Products, heeft Witteveen+Bos een geïntegreerd basisontwerp voorbereid. In nauwe samenwerking met de klant is een basisontwerp gemaakt voor de kantoorgebouwen, de industriële faciliteiten en het buitenterrein. De gebouwen moesten voldoen aan de esthetische eisen van het industrieterrein PolanenPark maar tegelijkertijd goede basisfunctionaliteiten bieden. Het bedrijventerrein ligt in de buurt van een woonwijk, waarbij speciale aandacht is besteed aan het verminderen van geluid en het waarborgen van de veiligheid voor omwonenden.

Industriële activiteiten en veilig wonen

Vanuit het basisontwerp heeft Witteveen+Bos ondersteuning verleent voor vergunningsaanvragen en de nodige metingen uitgevoerd. Door goede communicatie en nauwe samenwerking tussen de klant Air Products en de experts van Witteveen+Bos is het volledige planningsproces binnen 1,5 jaar afgerond. Door een goede veiligheid en naleving van de milieuwetgeving is het mogelijk om deze industriële activiteiten dichtbij een woonwijk te realiseren.

Meer weten?

<>