Milieu impact en asset-analyse Beatrixsluis

Het Princes Beatrix sluizencomplex is het grootste binnenvaartsluissysteem van Nederland. Jaarlijks passeren zo'n 50.000 schepen deze sluizen. Om meer en grotere schepen te kunnen ontvangen, moet het complex worden uitgebreid met een derde sluis. Witteveen+Bos maakte de voorlopige en gedetailleerde ontwerpen. Voor deze grote, complexe infrastructurele werken bieden we een compleet pakket milieudiensten om het ontwerp te optimaliseren en de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Hierbij gaat het onder andere om onderzoek naar bodem- en sedimentgesteldheid, ecologie, hydrologie en archeologie.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt hebben we een intensief Asset Management-onderzoek uitgevoerd, waarbij we de situatie na oplevering hebben beoordeeld. We hebben inzicht gegeven in levenscycluskosten, betrouwbaarheid, stilstandtijd en noodzakelijk onderhoud. Deze inzichten hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp om de betrouwbaarheid te verhogen en stilstandtijd en levenscycluskosten te verlagen.

Deel deze pagina