Mangrovebos als koolstofcompensatie:

Witteveen+Bos-kantoor Singapore wordt CO2-neutraal

Het Witteveen+Bos-kantoor in Singapore (WBSEA) heeft de ambitie om geheel CO2-neutraal te opereren en heeft daarom het initiatief genomen de eigen koolstofuitstoot, van ongeveer negen ton CO2 per jaar in coronatijd, te compenseren door het herstellen van mangrovebos. Hiervoor werken we samen met LooLa Komunitas. Er is een geschikte locatie gevonden in Bintan, Indonesië.

CO2-neutraal worden kan op twee manieren bereikt worden: door de uitstoot daadwerkelijk te reduceren tot minimaal nul of door de uitstoot die er (nog) is te compenseren. Compensatie kan door emissierechten te kopen of door te investeren in projecten die elders zorgen voor CO2-reductie. Het kantoor Singapore werkt al aan de reductie van haar eigen emissies, maar wilde niet wachten op de resultaten van de maatregelen en besloot daarom om nu al de emissies op dit moment te compenseren.

Jaïr Smits, hoofd Witteveen+Bos-kantoor Singapore: ‘Zo’n ‘klimaatneutraal-certificaat’ halen is eigenlijk heel makkelijk: we kunnen voor een paar tientjes de benodigde emissierechten kopen. Maar dat voelt niet alsof we daadwerkelijk een verschil maken. Daarom planten we liever 570 mangrovebomen, waarmee we gelijk een pilot in handen hebben waar we ook ten behoeve van andere projecten van kunnen leren.’

Bijvangst

Naast het opslaan van koolstof kunnen mangroves nog andere ecologische, economische en sociale voordelen opleveren. Mangroves vormen habitats voor diverse flora en fauna op land en onderwater, die de mariene biodiversiteit in stand houden en zo de plaatselijke visserij ondersteunen. Mangroves beschermen ook de kustlijn door te fungeren als buffer tegen erosie en stormvloeden. 'Het is een ‘nature-based solution’ die we op veel meer plekken kunnen en willen toepassen.' Nature-based solutions kampen echter met het probleem dat er nog niet veel data over beschikbaar is, waarmee ontwerpmodellen kunnen worden verrijkt. De meeste opdrachtgevers willen echter graag uitgaan van feiten om beleid- of investeringsbesluiten te ondersteunen. Dit project zal worden gebruikt als casus om zoveel mogelijk data mee te genereren, ook ten behoeve van projecten voor opdrachtgevers.

Samenwerking

Witteveen+Bos heeft ervaring met mangrove-aanplant, zoals in het project van de semipermeabele mangrovedammen bij het Indonesische Demak, al gaat het daar vooral om kustbescherming. Daarvan hebben we geleerd dat, om ervoor te zorgen dat dit project op de lange termijn succesvol is, het belangrijk is om de lokale stakeholders, zoals inwoners en lokale overheden, bij het project te betrekken. We zoeken daarom ook nadrukkelijk draagvlak bij de lokale bestuurders en bevolking. Voor samenwerking met de lokale gemeenschappen partneren we met dr. Marc van Loo van LooLa Kommunitas. Samen met professor Henky Irawan van de Universitas Maritim Raja Ali Haji en onze eigen ecologen zijn zij tot de selectie van negen potentiële locaties op Bintan gekomen, waarvan Kelurahan Sei Jang de eerste is die (her)beplant wordt. De eerste bomen zijn op 16 december gepland in het bijzijn van Pak Aprizal Bahar (Chief LHK Bintan), LHK chief of the Riau province, Pak Hendri, representing the governor’s office en Ibu Desriyati, head of department, LHK Tanjong Pinang.

Mangrovebossen spelen een rol in de lokale voedselproductie, door de vele krabbetjes die zich thuis voelen in zo’n habitat. De gekozen locatie op Bintan (Kelurahan Sei Jang) is een plek waar de bestaande mangroven gekapt zijn ten behoeve van bouwplannen die uiteindelijk niet doorgingen. Het is in eigendom van de overheid. Tijdens de eerste plantdag waren er veel bewoners aanwezig die meehielpen met het planten van de bomen, onder supervisie van de Universiteit.

Compensatie-ambities

We hebben berekend dat het aanplanten van 570 mangrovebomen en er de komende twee jaar voor zorgdragen dat deze werkelijk aanslaan, voldoende is om de 2021-uitstoot van WBSEA te compenseren. Daarna zullen de mangrovebomen jaarlijks koolstofemissies blijven compenseren. Als we onze ambitie kunnen verwezenlijken om ook de andere acht locaties te beplanten, is de CO2-uitstoot van heel Witteveen+Bos wereldwijd te compenseren.

Meer informatie

<>