Landontwikkeling Kapuk Naga: 12.000 hectare drooggelegd land

De stad Jakarta groeit uit haar huidige voegen en wil uitbreiden naar het noorden, de Javazee in. Witteveen+Bos ontwierp een ontwikkelingsplan voor een gebied van 12.000 hectare, waarbij onze experts een compleet pakket aan diensten leverden voor de geplande droogleggingen en de implementatie van een waterbeheersysteem. De activiteiten omvatten het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en andere impactstudies, het ontwikkelen van een masterplan en technisch ontwerp, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het bieden van supervisie en technische assistentie tijdens de realisatiefase.

Tien kunstmatige eilanden

De landaanwinningsprojecten voor Pantai Indah Kapuk, Kapuk Naga Indah en Tangerang International City omvatten de aanleg van tien kunstmatige eilanden vlak voor de kust van Jakarta, plus de drooglegging van land aan de kuststrook. De droogleggingen zijn ontworpen als poldersystemen, wat betekent dat het maaiveldniveau van de eilanden op zeeniveau ligt. Effectief waterbeheer en zeeweringen zijn dan ook cruciaal voor de bescherming van dit gebied tegen overstromingen.

De ontginning van 800 hectare visvijvers aan de kust bij Pantai Indah Kapuk ging van start in 1990. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2001 en werden in 2010 afgerond. In 2012 startte men met de bouw van het eerste offshore eiland ('Golf-eiland'), gevolgd door een tweede ('Riverwalk-eiland') in 2014.

Verder westwaarts: de eerste stad aan het water in de provincie Banten

In 2016 schoven de werkzaamheden voor landaanwinning langs de kustlijn op in westelijke richting, met plannen om nog eens 1000 hectare land te ontwikkelen. Dit project staat bekend onder de namen 'Landontwikkeling Kosambi' en 'Pantai Indah Kapuk 2' ('PIK2'). Het betreffende gebied wordt de eerste stad aan het water in de provincie Banten.

Begin 2017 werd de laatste hand gelegd aan de systemen voor stedelijk waterbeheer en afwatering van de PIK2-polder. Deze omvatten onder meer een lang stuk wit strand op de zeedijk tussen de rivieren de Dadap en de Tahang. Onze experts leverden ook deskundige technische ondersteuning voor de tolweg van PIK2. De aanleg van deze weg gaat binnenkort de tweede fase in

Blijvend betrokken

Witteveen+Bos is blijvend betrokken bij dit project. Zo moet het masterplan, dat stamt uit 1987, worden aangepast aan de bestaande markt, een klus die technische, financiële en operationele kennis vereist

More information?

<>