Inrichtingsplan wadi’s in Gieten

De gemeente Aa en Hunze wil de riolen in een wijk in Gieten vervangen, waarbij het wegoppervlak en de dakoppervlakken worden afgekoppeld. Het regenwater moet worden geloosd in nieuw aan te leggen wadi’s of worden geïnfiltreerd in de bodem. Het project in Gieten geldt als een ‘showcase’ en is voor de gemeente Aa en Hunze een eerste stap naar meer afkoppelen van hemelwater in de gehele gemeente.

Landschapsarchitecten van Witteveen+Bos verzorgden - in samenwerking met civiel ontwerpers, het inrichtingsplan voor de wadi’s, ten behoeve van de waterhuishouding. Bij de totstandkoming van het plan heeft de buurt geparticipeerd in de uitwerking van de wadi’s zodat deze passen bij de wensen van de bewoners.

Zo is voor de herinrichting van de straten Waardeellaan en De Zaalsteden in Gieten in samenspraak met bewoners gezocht naar de meest geschikte inrichting van een drietal wadi´s. Bij de inrichting is aandachtig gekeken naar de omgeving van de te realiseren wadi’s, waarbij de huidige situatie leidend is in het ontwerp. Er is gezocht naar een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte zonder bomen te kappen en kabels en leidingen te verleggen. Biodiversiteit wordt in alle gevallen gestimuleerd door de aanleg van vaste planten borders en besdragende heesters.

De openbare ruimte, waar de wadi’s komen, ligt in veel gevallen zonder begrenzing aan de tuinen van bewoners. Hierdoor kunnen de nieuw ontworpen wadi’s gezien worden als een verlengstuk van de tuin. De drie wadi’s worden elk uniek ingericht en zodoende kunnen verschillende doelgroepen zich identificeren met de drie sferen die gekozen zijn voor het ontwerp: rust, spelen en natuur.

Meer informatie?

<>