Golden Valley Standaard:

Verbetering van leven en werk

De A419 tussen Stroud en Chalford, in het zuidwesten van Engeland, is een peri-urbaan overgangsgebied met woonwijken, scholen en bedrijven verspreid over het prachtige landschap van de Cotswolds, dat door koningin Victoria de Gouden Vallei is gedoopt. De vallei biedt een thuis aan divers industrieel erfgoed. In sommige gebouwen zijn bloeiende bedrijven en culturele attracties gevestigd, terwijl andere leeg staan, wat een uitgelezen kans voor ontwikkeling biedt.

Verbetering van leven en werk door middel van hoge kwaliteit wandelen en fietsen

De A419 is verweven met de eraan parallel lopende spoorlijn, de rivier de Frome en het Stroudwater Navigation kanaal. Momenteel heeft de route te lijden onder zowel congestie als snelheidsovertredingen. Daarmee vormt de weg een groot gevaar voor de veiligheid van de omwonenden en scheidt het de noord-zuid verbindingen. De huidige voorziening voor voetgangers is zeer slecht, en voor fietsers is er geen voorziening.

Witteveen+Bos UK Ltd is samen met Clifton Emery design uitgenodigd om een inspiratieonderzoek uit te voeren naar de A419 tussen Stroud en Chalford. Het doel van deze studie, uitgevoerd in 2019-2020, was het vaststellen van de mogelijkheden om de drukke en overvolle A419 op te waarderen tot een multimodale, actieve groene corridor met een hoge kwaliteit van wandelen en fietsen.

Voorzieningen voor wandelen en fietsen zijn hard nodig, vooral in de context van de klimaatnoodtoestand, aangezien het vervoer verantwoordelijk is voor 54 % van de uitstoot van broeikasgassen door Stroud. Daarom is de overgang naar lopen, fietsen en openbaar vervoer een belangrijk instrument om tegen 2030 de koolstofvrije doelstellingen te halen.

Transformatie voor bewoners en bezoekers

Het project werd gestuurd door middel van omgevingsparticipatie, met drie inloopworkshops die werden gehouden op gemeenschapslocaties, parallel aan een online enquête. De groep opdrachtgevers bestond uit Brimscombe & Thrupp Parish Council, Chalford Parish Council, Stroud Town Council, Stroud Valley Cycling Campaign en de Highways Partner Gloucestershire County Council. De visie van de opdrachtgever voor het project was om de Golden Valley op de kaart te zetten als een uitstekende plek om te wonen en te werken.

Het oorspronkelijke concept stelt een 6,5 km lange 'Golden Valley standaard' van 2,5 m voetpad voor aan de ene kant van de A419 met een 3,5 m lange tweerichtingsfietsroute aan de andere kant.  

Dit project zou leiden tot een forse transformatie, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers van deze vallei. Het hoogwaardige, snelle tweerichtingsfietspad en het gebruik van 'fietsstraat’-delen is zeer innovatief in het Verenigd Koninkrijk. Het voorstel voor een rotonde in Nederlandse stijl zou er een van de eerste in zijn soort zijn.

De voorstellen omvatten de invoering van 20 km/uur-zones op acht locaties langs de route waar de vervanging van een deel van het motorverkeer ten gunsten van fietsers en wandelaars de dorpen die door de A419 zijn afgesneden weer in ere zal herstellen en de gemeenschappen beter met elkaar zal verbinden.

De studie identificeert belangrijke ontwikkelingslocaties langs de A419 en het potentieel om bredere uitdagingen aan te gaan, waaronder overstromingsbestendigheid, asbestverontreiniging en het herstel van meer dan honderd momenteel leegstaande erfgoedgebouwen langs de corridor.

Meer weten?

<>