Gebieds(her)ontwikkeling Kaapstad

De bevolking van Kaapstad breidt zich snel en ongestructureerd uit. Dit leidt tot ernstige problemen met verkeersopstoppingen, vervuiling en sociale en fysieke segregatie. De stad is nu op zoek naar een oplossing voor deze problemen door middel van de bevolkingsdichtheid. Het Two Rivers Urban Park is een industrieel erfgoedgebied dat grotendeels buiten gebruik is. Het terrein ligt in de buurt van het centrum van de stad en biedt de mogelijkheid tot verdichting. De twee rivieren en de snelwegen vormen echter fysieke barrières. Oude industriële voorzieningen zoals een elektriciteitscentrale en een afvalwaterzuiveringsinstallatie vormen verdere barrières voor een geïntegreerde transformatie van het terrein. Naast deze fysieke barrières waren ook de kwaliteit en veiligheid van de rivier slecht en moesten deze worden aangepakt.

Witteveen+Bos ontwierp een geïntegreerde strategie om een stedelijk landschap te ontwikkelen waarin de elementen connectiviteit, ecologie en hoge bebouwingsdichtheid zijn geïntegreerd. Lokale en regionale initiatieven zijn vanaf het begin in het plan geïntegreerd om ervoor te zorgen dat de strategie aan de verwachtingen en capaciteiten van de belanghebbenden voldoet. Dit gezamenlijke planningsproces resulteerde in de ontwikkeling van een programma waarin vervuilde locaties en rivieren werden gereinigd door middel van fytoremediatie, industriële erfgoedsites werden herontwikkeld en hergebruikt en de levendigheid van het gebied werd gegarandeerd met een evenementenprogramma.

Meer informatie?

<>