Duurzame stedelijke ontwikkeling in Abidjan

In 2016 heeft Witteveen+Bos in samenwerking met Delin Consult Limited vastgesteld welke initiatieven moeten worden gefinancierd in het kader van een project voor de duurzame stedelijke ontwikkeling van Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust. Het project is opgezet door de Global Environment Facility (GEF) en de African Development Bank (AfDB). Het maakt deel uit van het Sustainable Cities-initiatief van het GEF en het Global Platform for Sustainable Cities, dat wordt beheerd door de Wereldbank.

De belangrijkste doelstelling van het project is het ontwikkelen van de lokale capaciteit om milieuschade te beoordelen en erop te reageren door de toepassing van geïntegreerde instrumenten voor duurzame stedelijke planning en beheer, terwijl tegelijkertijd de toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën wordt aangemoedigd, ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verbetering van de luchtkwaliteit in Abidjan. De reikwijdte van het project omvat tevens het lokale afvalbeheersysteem en de klimaatbestendigheid van de stad. Witteveen+Bos en Delin Consult hebben de huidige situatie van Abidjan beoordeeld, een aantal activiteiten in het kader van het AfDB-project voorgesteld en de benodigde projectdocumenten opgesteld. Het project was gericht op vijf aandachtsgebieden:

  1. Duurzame stedenbouw
  2. Beoordeling en verbetering van de luchtkwaliteit
  3. Duurzame stedelijke infrastructuur
  4. Afvalbeheer
  5. Kennisbeheer en replicatiewerkzaamheden

Onze geïntegreerde aanpak voor dit project omvatte onder meer een beoordeling van de klimaatbestendigheid, een analyse van de huidige luchtkwaliteit, een beoordeling van de duurzame vervoerssystemen met de nadruk op niet-gemotoriseerd vervoer, en een analyse van het bestaande afvalbeheersysteem. Belanghebbenden speelden ook een belangrijke rol in het project: er zijn veel bijeenkomsten met belangrijke belanghebbenden gehouden (waaronder medewerkers van ministeries en andere overheidsorganisaties), en er zijn twee workshops met elk meer dan vijftig deelnemers georganiseerd.

Meer informatie?

<>