Dijkversterking Noordelijke Maasvallei

Waterschap Limburg gaat de dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma in de Noordelijke Maasvallei versneld realiseren. Arcadis en Witteveen+Bos hebben de opdracht om het waterschap te ondersteunen bij het versterken van veertien dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg.

Wij voeren verkenningen uit, ondersteunen bij het omgevingsmanagement, maken plannen, ontwerpen en bereiden de realisatie voor. Bij diverse bijeenkomsten zijn klantenwensen van stakeholders opgehaald en er is gekeken naar meekoppelkansen: andere projecten die gezamenlijk met de dijkversterking konden worden opgepakt. Duurzaamheid wordt op de agenda gezet door de branchebrede ‘Aanpak Duurzaam GWW’ toe te passen. Een voorbeeld van meekoppelkansen is het gelijktijdig aanpakken van beekherstelprojecten. Ook gaat het om projecten op het gebied van cultuurhistorie, waterhuishouding, ecologie en recreatie.

Participatief ontwerp is in deze opdracht een belangrijk ontwerpprincipe. Vanaf de start van de verkenningsfase is er overleg en samenwerking met zoveel mogelijk van de 60.000 stakeholders uit de omgeving. Eerst om goed uit te leggen waarom dijkversterking, en in sommige gevallen dijkverlegging, nodig is: de dijken zijn nu niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas door klimaatverandering gaat afvoeren. Het draagvlak is nodig om vervolgens te kunnen samenwerken in omgevingswerkgroepen per dijktraject waarin oplossingen worden bedacht en afgewogen. Om te weten hoe groot het draagvlak is en waar nodig de participatiewijze te kunnen aanpassen, heeft Witteveen+Bos een eigen methode ontwikkeld voor evidence based draagvlakmetingen.

Meer weten?

<>
<>