Digitale modellen voor scheepsemissies

Emissies van schepen heeft een grote invloed op de luchtkwaliteit. Verwacht wordt dat de SO2- en NOx-emissies van schepen in 2020 de emissies van alle andere bronnen in Europa zullen overtreffen.

Witteveen+Bos ontwikkelde een emissiemodel voor de scheepvaart in de haven van Antwerpen en heeft dit model met succes toegepast in de haven van Hamburg. Deze IT-applicatie geeft inzicht in verontreinigingsniveaus en de impact van toekomstige trends en keuzes op verontreinigingen. Scheepsactiviteitgegevens worden omgerekend naar consistente activiteitendata voor zeilen, locken, afmeren en schepen op hun ligplaats. De toepassingen EMPORTANT en EMPORT-HAM (Emissiemodel PORT van ANTwerp of HAMburg) maken gebruik van lokale kenmerken zoals de positie van waterwegen, sluizen en dokken.

De toepassing berekent de werkelijke of toekomstige emissies op basis van het type activiteit, de scheepskarakteristieken, de activiteitsgegevens, emissiefactoren en brandstoffactoren. De resultaten kunnen in geografische kaarten of andere bestandsformaten worden bekeken voor verdere analyse. De applicatie is ontworpen om snel te reageren op nieuwe vragen en scenario's en om de prestaties bij te houden.

Voor de haven van Hamburg is het emissiemodel succesvol gemigreerd naar een nieuw software framework in een robuuster modulair ontwerp. Tot de standaardfunctionaliteiten behoren gebruikersbeheer, taakplanning, systeemprestaties en voortgangsbewaking.

Meer weten?

<>