Dankzij InBeeld peilt Menen naar de mening van inwoners op vlak van Mobiliteit

Om een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer te kunnen garanderen, denkt de stad Menen toekomstgericht. In die optiek wil het stadsbestuur een nieuw mobiliteitsplan ontwikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met een betere leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. En dit voor alle weggebruikers. Een belangrijke wens van het stadsbestuur is dat het resultaat van deze mobiliteitsstudie gedragen wordt door de bewoners. Net daarom is de betrokkenheid van de lokale bevolking essentieel.

Verkeersproblemen in kaart

In de zoektocht naar een partner weerhoudt de stad Witteveen+Bos. De reden: een gefaseerd plan van aanpak, waarbij we in de eerste fase een knelpuntenanalyse uitvoeren. Hierbij inventariseren we alle issues, omtrent de huidige en toekomstige verkeerssituatie.

Om inzicht te krijgen in die verkeersproblemen, lanceert Witteveen+Bos de InBeeld applicatie. Een online platform, waarop alle betrokkenen feedback kunnen delen op vlak van mobiliteit.

De voordelen van InBeeld:

  • Toegankelijk;
  • Gemakkelijk in gebruik;
  • Kosteneffectief;
  • Overzichtelijke analyses van de geleverde input.

Overzichtelijke analyse leidt tot doordachte visie op mobiliteit

Dat dit platform zijn nut bewijst, kunnen we afleiden uit de ruim 400 reacties op korte termijn. De stad wil voornamelijk aftoetsen of de visie over mobiliteit overeenstemt met wat er leeft bij de bewoners van Menen. Een mooi voorbeeld hiervan is o.a. de Grote Weg in Rekkem. “Momenteel ontbreekt hier een veilige fietsvoorziening” - illustreert de Schepen Patrick Roose. Dit beeld leeft zowel bij de stad als de bewoners.

"Een mooi voorbeeld hiervan is o.a. de Grote Weg in Rekkem. Momenteel ontbreekt hier een veilige fietsvoorziening." - Alderman Patrick Roose

Witteveen+Bos wendt de resultaten aan om alle verkeersproblemen duidelijk in kaart brengen. Op basis hiervan kunnen we in de komende fases van het traject een duurzaam advies formuleren. Dit in de vorm van een duidelijke visie voor de toekomst van de stad.

Daarnaast reiken we ook een aantal lokale verkeersissues aan, waarmee Menen eenvoudig zelf aan de slag kan zonder tussenkomst van Witteveen+Bos.

Meer informatie?

Wil jij de verkeerssituatie in jouw stad of gemeente optimaliseren? Neem contact met ons op! We toetsen graag met jouw bestuur op een efficiënte manier af wat er leeft op vlak van mobiliteit.

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>