Beleidsstudie Emerging Contaminants OVAM

In het kader van circulair ontwerpen moet het hergebruik van sedimenten worden gemaximaliseerd en dient afval vermeden te worden. Het hergebruik wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid van opkomende verontreinigende stoffen (Contaminants of Emerging Concern, CEC's).

Het bewustzijn over de aanwezigheid van CEC’s in het milieu en de eventuele gezondheidsrisico’s voor mens en milieu groeit. Toch is het bestaande beleid inzake het hergebruik ervan ontoereikend, omdat de eigenschappen van CEC’s verschillen van de reeds gekende verontreinigende stoffen.

Om waterbeheerders te ondersteunen bij het beheer van sedimenten die vervuild zijn met CEC’s, hebben Witteveen+Bos en Arcadis een beslissingssysteem ontwikkeld voor het hergebruik. Dit project werd gerealiseerd in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en valt binnen de kaders van het Europese Interreg Sullied Sediment project.

Beschikbaarheid en onzekerheid

Het basisprincipe van het systeem luidt als volgt: het hergebruik van vervuild sediment is afhankelijk van de beschikbaarheid in fysicochemische, humaan- en ecotoxicologische gegevens enerzijds en de onzekerheid in deze gegevens anderzijds. De stoffen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: van categorie 1, waarbij er sprake is van hoge beschikbaarheid van gegevens en beperkte onzekerheid - wat leidt tot de meeste hergebruiksmogelijkheden - tot categorie 4, waarbij lage beschikbaarheid en grote onzekerheid leidt tot beperkte hergebruiksmogelijkheden.

Handvatten voor hergebruik

Nadat de mogelijke hergebruiksscenario’s bekend zijn, zal de concentratie van de vervuilende stof uiteindelijk bepalen waar en of het sediment daadwerkelijk hergebruikt mag worden. Bij lage concentraties van de stof in het sediment zal het sediment gemakkelijker hergebruikt worden dan wanneer er sprake is van hoge concentraties. Het werkelijke scenario voor hergebruik hangt dus af van de beschikbare gegevens én de verontreinigingsconcentratie in het sediment. Alle details zijn vastgelegd in het beslissingssysteem. Omdat het aantal beschikbare gegevens steeds toeneemt, kunnen opkomende verontreinigende stoffen wijzigen van categorie. Daarom is dit beslissingssysteem continu in ontwikkeling.

Meer weten?

IMG_20200929_144643__01.jpg
Pieter Buffel
pieter.buffel@enissa.com

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>