Aardbevingsbestendig vliegveld Mexico

Witteveen+Bos draagt bij aan de ontwikkeling van een aardbevingsbestendig ontwerp voor de nieuwe internationale luchthaven van Mexico City, die tot de grootste ter wereld zal behoren. Een Nederlands-Mexicaanse joint venture kreeg begin 2015 de opdracht voor dit project. Het project omvat het ontwerp van de airside infrastructuur, bestaande uit start- en landingsbanen, taxibanen, platforms, gebouwen en tunnels.

Mexico City werd oorspronkelijk gebouwd op de plaats van een oud meer hoog in de bergen. In de loop der jaren is op de oorspronkelijke bodem van het meer een zeer zwak en dik pakket sedimenten opgebouwd. Delen van Mexico-Stad zakken met 20 tot meer dan 30 centimeter per jaar als gevolg van diepe grondwateronttrekking. Daarnaast is het deel van de stad waar de nieuwe luchthaven zal worden gebouwd vaak onderhevig aan overstromingen als gevolg van hevige regenval. Tegelijkertijd is de regio gevoelig voor krachtige aardbevingen. De combinatie van zeer krachtige aardbevingen en bijzondere bodemomstandigheden, die in sommige gevallen kunnen leiden tot zeer grote grondbewegingsversterkingen, vraagt om een zorgvuldige specialistische analyse. De uitdaging voor het seismologisch team van Witteveen+Bos is het leveren van een ontwerp dat bestand is tegen aardbevingen van deze omvang.

Meer informatie?

<>