Aanbesteding bouw Rail Baltica

Deskundige diensten voor aanbesteding bouw Rail Baltica

De nieuwe spoorlijn Rail Baltica zal bestaan uit vele grote infrastructurele objecten, waaronder een nieuw station bij de internationale luchthaven van Riga. Tijdens de aanbestedingsfase voor de bouw is Witteveen+Bos door BSL Infra uitgenodigd om technische assistentie te verlenen. Het bestaande ontwerp van de viaducten en taluds moest herzien worden om de werkzaamheden en kosten te optimaliseren.

De technische bijstand werd verleend op basis van de volgende aanpak:

  • Twee groepen deskundigen hebben de ontwerpoplossing onder de loep genomen: een groep constructiedeskundigen richtte zich op de viaducten terwijl een andere groep van geotechnische deskundigen zich bezig hielden met de taluds.
  • De groepen hebben parallel gewerkt en werden gecoördineerd door een senior deskundige.

Wegens het beperkte tijdsbestek dat voor de diensten was uitgetrokken, werd er besloten om alleen aandacht te besteden aan de duurste infrastructuurelementen: viaducten en taluds. Dit resulteerde in een technische nota waarin de deskundigen alle bevindingen samenvatten en een aantal praktische suggesties deden. Het samenwerkingsverband kon hier rekening mee houden bij het voorbereiden van het voorstel. Ook zijn er verschillende mogelijkheden en risico's geïdentificeerd tijdens de evaluatie van de voorgestelde oplossingen.

Dankzij goed tijd- en taakbeheer is het alle partijen gelukt om binnen de twee toegewezen weken de meest optimale oplossing voor te bereiden en aan te bieden, wat zijn vruchten afwierp toen het samenwerkingsverband eind 2020 als winnaar werd bekroond. We hopen daarom de succesvolle samenwerking aan dit project de komende vijf jaar te kunnen voortzetten.

Meer informatie

Infrastructure and Mobility

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw.