Witteveen+Bos opnieuw gecertificeerd op trede 5 CO2-prestatieladder

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1580338800000) }}

Opnieuw is Witteveen+Bos gecertificeerd op de hoogste trede - niveau 5 - van de CO2-prestatieladder. De totale reductie in CO2-uitstoot kwam in vergelijking met 2007 op 40 % per fte, aanzienlijk meer dan de doelstelling van 28 %. De verwachting is dat deze trend wordt doorgezet; de verwachte reductie over 2019 is 47 % ten opzichte van het referentiejaar.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Opdrachtgevers die de ladder inzetten, bij met name GWW-aanbestedingen, belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Witteveen+Bos is in het bezit van het CO2-bewust Certificaat, Niveau 5. Dat betekent dat wij in aanbestedingstrajecten bij klanten die de prestatieladder hanteren het maximale gunningsvoordeel op onze prijs kunnen behalen.

Naast het leveren van maatschappelijke waarde en het ontwikkelen van toptalent is het reduceren van de milieu-impact van onze bedrijfsvoering een maatschappelijk doel van Witteveen+Bos. Wij willen dit bereiken door het verduurzamen van onze mobiliteit en het bevorderen van onze CO2-reductie in de keten. Onze ambitie is om onze CO2-emissie in 2030 met 60 % te reduceren ten opzichte van 2007. Met de CO2-footprint brengen wij halfjaarlijks onze CO2-prestaties in kaart. In 2018 heeft Witteveen+Bos een reductie van 40 % behaald ten opzichte van referentiejaar 2007. De totale emissie was 3.449 ton aan CO2 met een personeelsbestand van 1.025 fte wereldwijd. Daarmee is de CO2-emissie per fte gedaald van 5,72 ton in 2007 naar 3,41 ton in 2018.

Met onze kennis helpen wij onze opdrachtgevers bij het vormgeven van een betere, meer duurzame wereld. Alle projecten die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

Lees verder om meer te weten te komen over hoe wij omgaan met de CO2-prestatieladder.