Witteveen+Bos, Antea Group en Rho Adviseurs helpen provincie Gelderland bij versnellen woningbouwopgave

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1714660400868) }}

In 2023 is Witteveen+Bos samen met Antea Group en Rho Adviseurs gestart met ondersteunende advies- en ingenieursdiensten binnen het Versnellingsteam Woningbouw van de provincie Gelderland. Na een succesvol eerste jaar heeft de provincie de samenwerking verlengd tot eind 2024. Daarop hebben W+B, Antea Group en Rho Adviseurs een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun partnerschap te verankeren.

De drie directieleden van de contractpartners, Eveline Buter (Witteveen+Bos), Tanja Lendzion (Antea Group) en Monique Lammens (Rho Adviseurs) ondertekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst op het kantoor van Witteveen+Bos in Utrecht.

De provincie Gelderland nam het initiatief tot het Versnellingsteam Woningbouw om gemeenten te helpen bij woningbouwopgaven. Het versnellingsteam richt zich met name op grote woningbouwprojecten die niet of te langzaam van de grond komen.

Witteveen+Bos, Antea Group en Rho Adviseurs ondersteunen met een breed palet aan diensten op alle niveaus. Dat varieert van het opstellen van een visie en stedenbouwkundig plan, planologisch-juridische onderbouwing, vragen over mobiliteit en stikstof tot ondersteuning bij proces- en omgevingsmanagement.

De samenwerking met de provincie is zo ingericht dat het team na een hulpvraag meteen aan de slag kan gaan met de casus. Zonder dat hiervoor een aanbestedingsprocedure nodig is. Deze manier van organiseren draagt heel letterlijk bij aan het versnellen van de woningbouwopgave.

Dirk Vreugdenhil (gedeputeerde van de provincie Gelderland): ‘De woningnood is hoog. Met het versnellingsteam versnellen we de bouw van 45.000 woningen in Gelderland. Door samen te werken met Witteveen+Bos, Antea Group en Rho Adviseurs kunnen we maatwerk bieden en voorkomen we dat de woningbouw stilvalt.’

Eveline Buter (directeur Witteveen+Bos): ‘De woningbouwopgave is één van de urgente opgaven van dit moment die mede bepalend is voor de toekomstige inrichting van Nederland. We zijn blij om binnen het versnellingsteam van de provincie Gelderland met onze kennis, expertise en capaciteit bij te kunnen dragen aan deze cruciale uitdaging.’

Tanja Lendzion (directeur Antea Group): ‘Ook de woningbouwopgave vraagt om goede samenwerking als je werkelijk wilt versnellen. Kennis inbrengen én delen met de partners waarmee je samenwerkt is daarbij onmisbaar. Met elkaar kom je tot echte oplossingen waarmee je van plannen geslaagde projecten maakt.’

Monique Lammens (directeur Rho Adviseurs): ‘Als stedenbouwkundig bureau kennen wij de taal en denkwijze van de ontwikkelende partijen én de gemeenten. Daar waar woningbouwontwikkelingen vertragen in het planproces, kunnen wij bijdragen met onze inhoudelijke kennis en onze proceservaring. Het is zeer prettig om als adviesbureaus en met de provincie Gelderland binnen een versnellingsteam samen te werken aan deze belangrijke opgave.’

Meer informatie?

<>