Waterkwaliteitstresstest:

Gevolgen van klimaatverandering op sleutelfactoren gekwantificeerd

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1614207600000) }}

Het klimaat verandert. In stresstesten worden de gevolgen van klimaatverandering voor de waterkwaliteit maar beperkt meegenomen. Uit enquêtes blijkt dat veel waterbeheerders dit een gemis vinden en behoefte hebben aan een stresstest voor waterkwaliteit. Dit artikel beschrijft een prototype waterkwaliteitsstresstest, waarmee de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit systeemspecifiek en kwantitatief in kaart worden gebracht. Deze methode bouwt voort op de Ecologische Sleutelfactoren. Met deze methode kan de omvang van het effect worden bepaald, kunnen maatregelen worden afgeleid om gevolgen van klimaatverandering te mitigeren en kan een onderbouwing voor het wel/niet halen van KRW-doelen worden gegeven.

Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. De afgelopen drie jaar leidden extreme hittegolven bijvoorbeeld tot slaap- en concentratieproblemen en zorgde droogte voor een verlaagde waterdruk en droogvallende beken. Extreme neerslag veroorzaakte op diverse plaatsen in Nederland wateroverlast. De verwachting is dat de impact van klimaatverandering in de toekomst toe zal nemen. Daarom wordt er door overheden hard gewerkt om de impact te beperken. Om de schade als gevolg van klimaatverandering te beperken is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) in het leven geroepen. Dit plan streeft naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. De eerste stap in het DPRA is om kwetsbaarheden bloot te leggen voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Hoewel ook de waterkwaliteit mogelijk verslechtert door klimaatverandering, blijft deze grotendeels buiten schot. Daarom is het idee ontstaan om een kwantitatief instrument te ontwikkelen dat de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit in beeld brengt: een zogeheten ‘waterkwaliteitsstresstest’, voortbouwend op de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren. Het idee van deze methode is dat de omvang van het effect kan worden bepaald, maatregelen kunnen worden afgeleid om gevolgen van klimaatverandering te mitigeren en dat aan de hand van deze methode een onderbouwing voor het wel of niet halen van KRW-doelen kan worden gegeven. Het artikel, gepubliceerd door H2O Waternetwerk, beschrijft een eerste aanzet van deze methode: waterkwaliteitstresstest 1.0. Aan de hand van twee casussen wordt de toepassing geïllustreerd.

Het artikel is geschreven door Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos), Twan Cals (Wageningen University & Research), Maarten Ouboter (Waternet) en Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos). Je vind het hele artikel hier