Waterkwaliteit: Samenwerken en integraal aanpakken

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1710284400000) }}

De Nederlandse waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water is een urgent thema dat de laatste tijd veel politieke- en bestuurlijke aandacht krijgt. Een gezonde waterkwaliteit staat inmiddels niet meer alleen op de agenda van bezorgde ecologen en waterbeheerders, maar is ook maatschappijbreed een meer besproken onderwerp. Je hoeft maar de krant open te slaan of het woord waterkwaliteit staat wel ergens genoemd. De eerste rechtszaken over waterkwaliteit lopen al, omdat we niet voldoen aan onze eigen wetgeving.

Wake-upcall

Ook verschillende sectoren trekken aan de bel, waaronder afgelopen jaar Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Zij deden dit omdat zij vrezen dat de bouw vertraagd wordt of zelfs stil komt te liggen, omdat vergunningen niet meer verstrekt zullen worden door de huidige staat van de Nederlandse waterkwaliteit. Naar aanleiding van deze vrees heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een slechte waterkwaliteit voor onze bouw- en infrasector. Lianne Slagter, ecoloog bij Witteveen+Bos: ‘Met dat onderzoek hebben we gezien dat er zeker activiteiten in de bouw- en infrasector zijn die in meer of mindere mate in aanraking komen met waterkwaliteit. Denk hierbij aan saldering of bronbemaling tijdens de bouw van woningen, of werk bij waterstaatswerken zoals de grootschalige renovatie van kunstwerken. Met andere woorden: een goede waterkwaliteit staat aan de basis van onze bouw- en infrastructuur, en dus ook van ons ingenieurswerk.’

Eigen projecten

Vanuit Witteveen+Bos werken veel collega’s dagelijks direct of indirect aan het verbeteren van de waterkwaliteit. We adviseren over drinkwatervoorziening, de inrichting van stedelijke gebieden, ondersteunen beleidsadviseurs van de overheid bij waterbeleid, adviseren bij het aanleggen van recreatievoorzieningen et cetera. In veel van onze projecten is waterkwaliteit een relevant thema. Als adviesbureau hebben wij een sleutelpositie om een positieve impact te maken op de waterkwaliteit: in de planvorming en de ontwerpfase, de uitvoering, en de monitoring naderhand. Een gedegen gebiedskennis en een advies gebaseerd op een integrale (water)systeemanalyse zijn daarbij onmisbaar.

Om de kennis en achtergrond over de KRW onder andere bij beleidsmakers te verbeteren, werken we met PAOTM samen aan een postacademische cursus over dit onderwerp. Collega’s Sebastiaan Schep en Lianne Slagter delen hun expertise in de eendaagse cursus ‘Kaderrichtlijn Water in een wrap’. Op 11 juni staat de volgende gepland. Kijk op paotm.nl/aanbod/kaderrichtlijn-krw-in-een-wrap voor meer informatie.

Cursus KRW in een wrap

Om de kennis en achtergrond over de KRW onder andere bij beleidsmakers te verbeteren, werken we met PAOTM samen aan een postacademische cursus over dit onderwerp. Collega’s Sebastiaan Schep en Lianne Slagter delen hun expertise in de eendaagse cursus ‘Kaderrichtlijn Water in een wrap’. Op 11 juni staat de volgende gepland. Kijk op paotm.nl/aanbod/kaderrichtlijn-krw-in-een-wrap voor meer informatie.

Meer informatie

<>