Testen techniek voor de Waterfabriek Wilp van start

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1558476000000) }}

Afgelopen woensdag is gestart met het testen van de techniek voor de nieuwe Waterfabriek Wilp. Dit gebeurde in een proefopstelling op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Terwolde. De Waterfabriek Wilp wordt een alles in één zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek. Met de waterfabriek wordt een belangrijke stap gezet om in 2050 volledig circulair te zijn.

De test op Terwolde wordt uitgevoerd door Witteveen+Bos in nauwe samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV. Samen met hen vormt Witteveen+Bos het bouwteam Dutch Water Refinery (DWR).

Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van het waterschap akkoord gegeven op het plan voor de Waterfabriek in Wilp (gemeente Voorst). De testopstelling op de RWZI Terwolde is een belangrijke eerste stap. In een speciale hal staan alle technische onderdelen in het ‘klein’ opgesteld. Deze technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is uniek. De pilot gaat er met name om of het ook achter elkaar geschakeld werkt. En of de ruimte ook klopt met de daadwerkelijke opstelling. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium kinderziektes eruit halen en met de resultaten het definitieve ontwerp van de waterfabriek maken. In deze animatie is te zien hoe de waterfabriek straks werkt.

Uniek concept

'Het is een uniek concept in de wereld van water zuiveren', aldus heemraad Bert van Vreeswijk. 'De Waterfabriek wordt een ‘alles in één zuivering’ waarbij alle grondstoffen die we mogelijk kunnen onttrekken, uit het rioolwater halen en circulair inzetten. Met moderne technieken scheiden we water en grondstoffen. De grondstoffen werken we op tot waardevolle producten. Dit draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.'