Studie circulariteit en industriële symbiose Jurong Island Singapore

JTC, Witteveen+Bos en Metabolic presenteerden de uitkomsten van de eerste circulaire economie studie voor een groot industrieel eiland in Singapore

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1632348000000) }}

Tijdens de twee jaar durende Jurong Island Circular Economy (JICE) Study is onderzocht hoe bronnen en grondstoffen zo optimaal en circulair mogelijk kunnen worden ingezet tijdens de transformatie van Jurong Island naar een duurzaam en toekomstbestendig energie- en chemiepark. Het onderzoek is de eerste in zijn soort voor een dergelijk groot industriepark en JTC Cooperation presenteerde, in samenwerking met Witteveen+Bos en Metabolic, de resultaten ervan op 19 augustus tijdens de slotbijeenkomst.

In de JICE-studie zijn de gegevens over energie, water en reststromen en CO2-emissies van 51 bedrijven, waaronder Chevron, ExxonMobil en Shell, in kaart gebracht en geanalyseerd om potentiële synergiën te identificeren die het gebruik van grondstoffen en hulpbronnen op systeemniveau kunnen verminderen. Het project beoogt optimalisering van hulpbronnen met het oog op duurzaamheid op de lange termijn. Deze grondige aanpak werd door vooraanstaande experts betiteld als een nieuwe standaard voor circulariteitsanalyses van bedrijventerreinen en regio’s. 

De benadering van een geïntegreerd ecosysteem voor de energie- en chemische industrie is geen nieuw concept voor Jurong Island.

Bedrijven op het eiland zijn nauw met elkaar verbonden via pijpleidingen die het vervoer en de uitwisseling van materialen, zoals de levering van grondstoffen en nutsvoorzieningen tussen bedrijven, vergemakkelijken.

Daarnaast delen de bedrijven ook infrastructuur en diverse voorzieningen zoals warmtekrachtcentrales, opslagfaciliteiten en terminals en aanlegsteigers, waardoor ze kunnen profiteren van grotere schaalvoordelen en efficiënter gebruik kunnen maken van de beschikbare middelen. Met de JICE-studie wordt beoogd nog verder te gaan: de hulpbronnen nog verder optimaliseren en bijproducten optimaal benutten voor hergebruik.

De lancering van de JICE-studie in 2019 was een mijlpaal, omdat de studie verder gaat dan de inspanningen van individuele bedrijven. De JICE-studie wil nagaan hoe het bedrijfsleven in de breedte op het eiland nieuwe kansen kan creëren om hulpbronnen samen te brengen en te delen, het gebruik ervan te verminderen en grotere hoeveelheden hulpbronnen uit afval terug te winnen voor hergebruik. De studie kreeg steun van diverse instanties, waaronder het Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek (A*STAR), de Economic Development Board (EDB), de Energy Market Authority (EMA), het Nationaal Milieuagentschap (NEA) en het Singaporese waterbedrijf (PUB).

Bevindingen

De studie toont aan dat er concrete mogelijkheden zijn voor meer samenwerking met het oog op de doelstelling van Jurong Island om zich om te vormen tot een duurzaam energie- en chemiepark, in overeenstemming met het Singapore Green Plan 2030. Deze omvatten:

  1. Meer gebruik van schonere energie en verkenning van nieuwe technologieën. De opwekking van zonne-energie op het eiland kan worden opgeschaald en een slim netwerk of netwerk van slimme netwerken op het hele eiland kan de opwekking van conventionele en duurzame energie coördineren om de energievoorziening te optimaliseren. Innovatie en R&D-projecten voor schonere energietechnologieën kunnen ook de totale koolstofvoetafdruk van het eiland verkleinen.
  2. Maximaliseren van waterrecycling en -terugwinning. Om het waterverlies door verdamping tijdens koelprocessen te beperken kunnen bedrijven een gesloten zoetwaterkoelingsnetwerk onderzoeken waarbij zeewater wordt gebruikt voor indirecte koeling. Bedrijven kunnen ook onderzoeken of zij hun vloeibare reststromen in een gecentraliseerde terugwinningsfaciliteit kunnen laten verwerken voor aggregatie om schaalvoordelen te benutten en verdere recycling te bevorderen, of energie-efficiënte waterrecyclagetechnologieën kunnen inzetten om hun waterverbruik op het hele eiland te verminderen.
  3. Duurzamere terugwinning en behandeling van chemisch afval. De terugwinning van hulpbronnen of energie uit reststromen van bedrijven is het nader onderzoeken waard. Door samen te werken met onderzoeksinstellingen om duurzamere technologieën voor afvalverwerking en -terugwinning te ontwikkelen en te testen zijn er kansen om dit verder te verduurzamen. 

Voor meer informatie kunt u de JTC-website bezoeken of contact opnemen met ons Jaïr Smits, managing director Singapore of projectmanager Arjen van Nieuwenhuijzen.

More information?

<>
<>