Stappenplan voor betere toepassing van grond- en baggerstromen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1603317600000) }}

Binnen de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) komen miljoenen kuubs grond en bagger vrij. Deze materialen hebben in het kader van duurzaam grondverzet een nieuwe bestemming nodig. De huidige praktijk is gericht op een zo efficiënt mogelijke verwerking, wat vaak neerkomt op een laagwaardige toepassing, gericht op kostenreductie. Naast civiele toepassingen zijn er echter ook andere toepassingen mogelijk. Daarover gaf Shakti Lieten, adviseur Circular solutions bij Witteveen+Bos, op 8 oktober een presentatie tijdens het Baggernet-symposium ‘Using sediment as a resource’ (webinar) en verscheen deze maand een artikel van haar hand in het vakblad Water Governance.

De GWW-sector en landbouw zijn twee werelden, met een eigen taal en eigen beleid. Wat betreft het nuttig toepassen van grond en bagger is de GWW-sector gericht op het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en de landbouwsector op onder andere bodemvruchtbaarheidsbepalingen. Door de werkelijke waarde van de grond of bagger te bepalen op basis van zowel de milieuhygiënische kwaliteit als ook op landbouwkundig relevante aspecten, kunnen grond- en baggerstromen hoogwaardiger worden toegepast.

Witteveen+Bos heeft samen met het NMI voor Rijkswaterstaat een Menukaart Bagger stappenplan ontwikkeld. Met dit stappenplan kan op voorhand bepaald worden welke informatie nodig is om het juiste gesprek aan te gaan om baggerstromen te gebruiken in bijvoorbeeld de bomenteelt, openbaar groenvoorziening, akkerbouw of landbouw. Daarin worden ook de wensen en eisen vanuit de vragende partij meegenomen. Door op een andere manier met het hergebruik van bagger om te gaan, valt een maximale bijdrage te realiseren aan het behalen van de doelstelling van een circulaire economie in 2050.