Spoortrillingen bij appartementencomplex

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1583017200000) }}

Voor een nieuw te bouwen appartementencomplex in de Zutphense wijk Noorderhaven heeft Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar de te verwachten hinder door trillingen veroorzaakt door het treinverkeer. Het nieuwbouwgebied ligt direct ten noorden van het spoor en het station in Zutphen.

De uiteindelijke trillingsniveaus op de vloeren moeten binnen de kaders van de Meeten beoordelingrichtlijn SBR deel B (Hinder voor personen in gebouwen) vallen. Bij het meten van de trillingsniveaus op de plek van het toekomstige complex bleek dat de trillingsniveaus in horizontale richtingen een stuk hoger waren dan verwacht bij spoortrillingen en zelfs dominant waren ten opzichte van de verticale richting. Dit bleek te worden veroorzaakt door een wisselcomplex.

Om een goede inschatting te kunnen geven van eventueel benodigde maatregelen is meer inzicht noodzakelijk in de energieoverdracht tussen bodem en fundering. In overleg met de opdrachtgever is besloten om een numeriek model van spoor, ondergrond en fundering op te zetten om zo de overdracht in de x- en y-richting beter te kunnen inschatten. De bronbelasting in de simulaties is iteratief vastgesteld, zodat er ter plaatse van het meetpunt een frequentiespectrum vergelijkbaar met de gemeten trillingen werd verkregen. Hierbij is zowel de verdeling van het signaal over het frequentiespectrum als de amplitude van het signaal vergeleken met de gemeten trillingen bij treinpassages.

Met het rekenmodel was het mogelijk om een locatiespecifieke geoptimaliseerde inschatting te geven van de overdrachten van de trillingen van het maaiveld naar de fundering van het gebouw.

+ marieke.bezemer@witteveenbos.com