Simulatieplatform SimSmartMobility gelanceerd

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1485471600000) }}

Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TU Delft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility-projecten en -pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel. Tijdens het #SmartTogether festival op vrijdag 27 januari 2017 in Ede werd daarvoor een intentieverklaring ondertekend door 19 organisaties:

 • Antea Group B.V.
 • Automotive NL B.V.
 • Advin B.V.
 • BEREIK!
 • DAT.Mobility B.V.
 • DTV Consultants;
 • Dynniq Nederland B.V.
 • Goudappel Coffeng B.V.
 • MAP traffic management
 • Movares
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Royal Haskoning DHV
 • Rijkswaterstaat
 • Studio Bereikbaar
 • Sweco Nederland B.V.
 • TASS International Mobility Center B.V.
 • TSS
 • Witteveen+Bos

Met de ontwikkeling willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van Smart Mobility-diensten en -producten (nationaal en internationaal ) én aan de positie van Nederland als koploper. De ondertekenende partijen erkennen dat het simuleren van Smart Mobility-diensten helpt om sneller en gerichter te leren in praktijkproeven. Ook zien zij de noodzaak om de onderbouwing van beleidskeuzes voor Smart Mobility te baseren op onderbouwde inschattingen en voorspellingen. Uiteindelijk helpen we daarmee om onderbouwde en gerichte investeringen te doen in Smart Mobility, en daarmee het mobiliteitssysteem in Nederland klaar te maken voor de toekomst. De ontwikkeling is tegelijkertijd ook een kans voor Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten.

In het prototype van SimSmartMobility zijn momenteel twee verschillende Smart Mobility-diensten geprogrammeerd, waarvan het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gesimuleerd. De samenwerkende partijen gaan de komende tijd het platform doorontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe Smart Mobility-diensten toe te voegen, nieuwe modellen te koppelen en te werken aan de presentatie. Ook vragende partijen, zoals BEREIK! en Provincie Noord-Brabant hebben de intentie uitgesproken voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld door concrete mobiliteitsvragen in te brengen. Met deze vragen worden de eerste simulaties gedaan. De gesimuleerde Smart Mobility diensten worden daarna ook beschikbaar voor andere vraagstellers. Zo wordt het platform met elke vraag en elk ingebracht model en dienst verder verrijkt.

Marja van Strien (Connecting Mobility): ”Simulaties maken de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen.” Otto Schepers van Witteveen+Bos: “Smart Mobility is een van de grote maatschappelijke veranderingen die op onze mondiale infrastructuur en mobiliteit afkomt. De ontwikkelingen gaan zo snel dat er een innovatieversnelling nodig is. Wij hebben die versnelling ingezet met een nieuw groep Smart Mobility. Daarbovenop gaan wij in 2017 een innovatiehub Smart Mobility opzetten waarin we onze wereldwijde kennis en contacten gaan bundelen. De kennis daaruit willen we graag inzetten in SimSmartMobility om bestuurders en marktpartijen handelingsperspectief te geven voor een versnelde reactie op de nog onzekere toekomst van Smart Mobility. Wij zien duidelijke kansen voor de toepassing van virtual reality-technieken om de inzet van Smart Mobility-diensten te beleven, te trainen en te evalueren. Daarnaast zien we kansen voor de integratie van sociale- en milieueffecten in het simulatiemodel, om tot een integrale afweging van leefbaarheid en bereikbaarheid te komen.”