Samenwerking Witteveen+Bos en Universiteit Utrecht bekrachtigd

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1706797546207) }}

Ingenieursbureau Witteveen+Bos en de Universiteit Utrecht (UU) gaan een meerjarige samenwerking aan op het gebied van klimaatadaptatie en burgerparticipatie. De samenwerking is formeel bekrachtigd op 19 mei op het Utrecht Science Park.

De partijen werken gezamenlijk aan de doorontwikkeling van de website IkBenWaterproof.nl. Deze website is ontwikkeld door Witteveen+Bos om mensen te helpen hun huis en tuin klimaatadaptief te maken en daarmee zowel bij te dragen aan de vermindering van droogte als wateroverlast. IkBenWaterproof wordt uitgebreid op basis van de kennis die de UU bezit als het gaat over communicatie rondom overstromingsrisico’s.

De website biedt iedereen eenvoudig een advies voor een klimaatbestendige inrichting van het eigen perceel en huis. Als gebruiker hoef je hiervoor alleen je postcode en huisnummer in te vullen. Je ontvangt dan een maatadvies specifiek voor hun perceel om waterbergingsmaatregelen te nemen. Hiervoor worden verschillende openbare databronnen gebruikt, zoals perceeloppervlakte, luchtfoto’s, bodemsoort en grondwaterstand.

Met de inbreng van de Universiteit Utrecht worden in de toekomst ook labels toegekend aan het perceel. Daarvoor wordt gekeken naar de kans op wateroverlast door neerslag en overstromingen vanuit zee of rivier. Wanneer het perceel weinig kans loopt op wateroverlast of overstromingen, krijgt het een goed label (bijvoorbeeld A of B). Wanneer de kans op wateroverlast of overstromingen juist groot is, volgt een lager label (bijvoorbeeld E of F). Hiermee krijgen bewoners in één oogopslag inzicht in de kwetsbaarheid van hun perceel voor wateroverlast en overstromingen. De website biedt ook maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en tegen overstromingen. Zo kan iedereen eenvoudig bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting. De uitbreidingen van de website worden in de zomer doorgevoerd.

Met de samenwerking wordt IkBenWaterproof uitgebreid en voorzien van de wetenschappelijke inzichten van de UU rondom risicocommunicatie. Andersom vindt het onderzoek van de UU hiermee een laagdrempelige toepassing in een applicatie bedoeld voor burgers. “Door de samenwerking met de UU hopen we bij te kunnen dragen aan het eerste ‘Deltawerk’ dat mét de burgers ontwikkeld wordt en Nederland klimaatbestendig maakt”, zegt Herman Mondeel, PMC-leider Watermanagement en Ruimtelijke Adaptatie bij Witteveen+Bos.

Op de langere termijn is het de bedoeling IkBenWaterproof verder uit te breiden met andere klimaatthema’s. Een voorbeeld is hittestress. Uiteindelijk ontstaat daarmee een online applicatie waarmee mensen geholpen worden de juiste stappen te zetten in een klimaatbestendige inrichting van het eigen terrein.

Benieuwd geworden? Check alvast of jij waterproof bent tegen extreme regenval. Vanaf de zomer kun je via de website ook bekijken welk label je krijgt voor wateroverlast en overstromingen.

Meer informatie?

Daniël van der Heuvelf.jpg
Daniël van den Heuvel Project Engineer Urban Water and Climate Adaptation