Samen ondernemen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1521414000000) }}

Bij Witteveen+Bos zijn de medewerkers eigenaar van het bedrijf. Alleen eigen medewerkers kunnen aandelen houden waardoor de betrokkenheid zeer groot is. Dit blijkt ook uit de hoge participatiegraad. Hoeveel aandelen je kunt kopen, hangt er van af of je seniorpartner, premiumpartner, partner of participant bent. Ieder jaar wordt hard gewerkt aan gezonde financiële resultaten die op hun beurt zorgen voor een stabiele waarde en dividend per aandeel. Vanuit de overtuiging dat we successen met elkaar behalen wordt jaarlijks de winst uitgekeerd als winstdeling voor alle medewerkers en dividend voor de aandeelhouders. Zo deelt iedereen mee in dat succes.

‘De kracht van het systeem is dat iedereen kan mee ondernemen en het voelt echt als ons eigen bedrijf’, zegt Eveline Buter, PMC-leider Energie en industrie. ‘Witteveen+Bos is eigenlijk een verzameling van allemaal kleine bedrijven - de product-marktcombinaties (PMCs) - die vrijheid en vertrouwen krijgen om te ondernemen op hun manier. Je voelt je met elkaar verantwoordelijk voor de goede resultaten. Commitment, creativiteit en een flexibele inzet zijn dan bijna als vanzelfsprekend.’ Eveline kwam in 2006 in dienst en kocht aandelen zodra het kon: ‘Ik vond het een mooi principe. Werken is voor mij meer dan een baan en het zelf ondernemen zit in me’. In 2011 werd Eveline partner en in 2017 seniorpartner. ‘Als (senior) partners denken we in brede zin mee met de koers van het bedrijf. Je hebt toegang tot andere informatie en vormt met elkaar een sterk netwerk. Daardoor opereren we effectiever en kunnen we uiteindelijk meer waarde leveren.’

Zodra het kon kocht ook Maurits Schilt aandelen. ‘Het gaf al direct een prikkel om kansen te zien. De eerste jaren keek ik vooral hoe ik vanuit mijn eigen vakgebied planologie opdrachten kon binnenhalen’. In 2014 werd Maurits hoofd van de vestiging in Heerenveen en verbreedde zijn blikveld. ‘Noord-Nederland heeft zo zijn eigen specifieke uitdagingen waarbij ingenieurs kunnen bijdragen aan de oplossing. Door de belangrijkste thema’s te adresseren lukt het ons om nieuwe business te genereren in de regio, van aardbevingsgerelateerde vraagstukken tot dijkversterking en infraprojecten. In 2017 kwam de vraag of ik partner wilde worden. Mijn vertrouwen in het systeem was inmiddels sterk dus zei ik ja.’

Al sinds 1992 is de eigendomsstructuur van Witteveen+Bos gebaseerd op financiële werknemersparticipatie. Ieder jaar in april nemen de eigenaren besluiten via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Bijzonder tijdens de AVA in 2017 was de wisseling van directeuren. De vergadering stemde in met het terugtreden van Henk Nieboer - die dat jaar 55 jaar werd - en het aanstellen van Stephan van der Biezen als nieuwe directeur. Aansluitend was er een feestelijke bijeenkomst voor zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders.

Het participatiesysteem scherpt al ruim 25 jaar de ondernemersgeest binnen het bedrijf. ‘Geld verdienen is niet het hoofddoel. Het is een middel om nieuwe business te creëren, talenten te ontwikkelen en zo onze eigen en gezamenlijke ambities waar te maken’ aldus Maurits. Het participatiesysteem zorgt volgens Eveline daarnaast intern ook voor solidariteit en betrokkenheid. ‘We doen het samen en zitten er samen in, dus als het voor een van de PMC’s even tegenzit, bijvoorbeeld door een dip in de markt, dan helpen we elkaar. We voelen ons verbonden met elkaar.’

Oskars Zivtins, vestigingshoofd in Letland, is sinds 2013 participant. ‘In gesprekken met Nederlandse collega’s ging het regelmatig over de eigendomsstructuur en de verschillende meningen tussen aandeelhouders onderling. Daar wilde ik onderdeel van uitmaken. Ik vind het bijzonder dat ik een van de eerste internationale collega’s ben die werd gevraagd om deel te nemen. Op zich verandert er niet zoveel, je blijft je werk vol passie doen. En tegelijkertijd brengt het eigenaarschap meer verantwoordelijkheid met zich mee en kun je meer actief meedoen in het bedrijf.’

Iedere Witteveen+Bos‘er kan in zijn/haar eigen tempo starten met participeren. Maurits: ‘Door ieder jaar een of enkele pakketten aandelen te kopen ervaar je op een laagdrempelige manier wat het betekent om medeeigenaar te zijn’. Eveline vult aan: ‘Steeds vaker spreek ik jonge mensen die na een paar jaar werken voor zichzelf willen beginnen. Het mooie bij ons is dat je al vanaf dag 1 kan gaan ondernemen om je eigen ambities waar te maken. En je hebt hierbij ook nog eens heel gemakkelijk toegang tot kennis binnen het wereldwijde netwerk van andere PMC’s’.

'Participeren is voor mij de prikkel om als ondernemer in mijn vak te staan'