Projectbureau Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1546210800000) }}

Antea Group, Arcadis, RoyalHaskoningDHV, Sweco en Witteveen+Bos slaan de handen ineen om aangestuurd door Prolander de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier uitvoeringsgereed te maken. Om dit waar te maken, verenigen de vijf raamcontractpartijen zich speciaal voor deze opgave onder een dak in het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier.

In het Zuidelijk Westerkwartier (het zuidwesten van de provincie Groningen), wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk worden maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel.

Voor deze opgave moeten in een korte periode enorm veel onderzoeken uitgevoerd worden en moet nadere detaillering van de inrichtingsplannen plaatsvinden in een uitdagend tijdsbestek. Om daadkrachtig vorm te geven aan de inrichting van deze polders heeft Prolander in het najaar van 2017 alle raamcontractanten benaderd met de vraag of zij een brede samenwerking voor deze gebiedsopgave zien zitten. Uiteraard is hier door alle partijen positief op gereageerd. Toch heeft de totstandkoming van de projectorganisatie nog behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, voordat de samenwerking tussen de vijf bureaus en Prolander een feit was. Na een intensief traject tussen de verschillende raamcontractanten en Prolander is het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier in juni 2018 bekrachtigd. Het projectbureau werkt vanuit het kantoor van Sweco te Groningen. De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn de opdrachtgevers. De planning is erop gericht om met de uitvoering te starten in de zomer van 2019. De werkzaamheden moeten eind 2020 gereed zijn.

+ engbert.van.der.weide@witteveenbos.com