Positieve einduitspraak Raad van State over Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1601848800000) }}

Jarenlang wordt er al gewerkt aan de planvoorbereiding van het nieuwe bedrijventerrein voor grootschalige Value Added Logistics in West-Brabant: Logistiek Park Moerdijk. Op 30 september 2020 kwam de langverwachte einduitspraak van de Raad van State: een positief eindoordeel over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hiermee is het PIP onherroepelijk geworden en kan de ontwikkeling van het bedrijventerrein verder ter hand worden genomen.

Eind 2014 al werd het eerste PIP voor het Logistiek Park Moerdijk vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Begin 2016 werd dit PIP door de Raad van State vernietigd vanwege een omissie in de regelgeving onder de Crisis- en herstelwet. Nadat de landelijke regelgeving was gerepareerd, werd het PIP medio 2016 opnieuw vastgesteld.

Maar ook tijdens deze tweede beroepsprocedure speelde onzekerheid over landelijke wet- en regelgeving het plan parten. Ditmaal was het de discussie rondom de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor werd de behandeling van het PIP voor Logistiek Park Moerdijk geruime tijd aangehouden door de Raad van State. Ondertussen werd in het project volop gewerkt aan alternatieve strategieën om de stikstofproblematiek op te lossen. Na het vallen van het PAS deed de Raad van State eind 2019 een tussenuitspraak over het PIP, waarin de Provincie Noord-Brabant een half jaar de tijd kreeg om de resterende gebreken rondom stikstofdepositie te herstellen. Over alle overige beroepsgronden deed de Raad van State een einduitspraak: deze werden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard.

In mei 2020 kon het PIP herzien worden vastgesteld, met een oplossing voor de stikstofproblematiek die bestaat uit een combinatie van extern salderen met veehouderijen, een mitigerende maatregel door gasloze verwarming van de bedrijven en het ecologisch beoordelen van de resterende stikstofdepositie binnen één Natura 2000-gebied. De Raad van State heeft op 30 september 2020, drie weken na de zitting, nu een positieve einduitspraak gedaan en geoordeeld dat de resterende gebreken rondom stikstofdepositie zijn hersteld.

Deze jurisprudentie is ook relevant voor andere projecten. De Raad van State heeft hiermee een oordeel gegeven over toegepaste oplossingen na het vallen van het PAS en in het bijzonder over het eerste post-PAS project met gebruik van extern salderen.

Copyright beeld: Studio Marco Vermeulen