PFAS-aanpak met alternatieven voor actiefkool

News Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1710802800000) }}

Hoe kun je PFAS zo efficiënt mogelijk uit grondwater verwijderen? Dat heeft Witteveen+Bos onderzocht op een Doetinchemse bedrijfslocatie aan de hand van drie adsorbentia. Uitkomst van de pilot is dat deze processtoffen qua verwijderingscapaciteit en proceskosten een goed alternatief vormen voor actiefkool.

Op de bewuste locatie werd in 2020 geconstateerd dat een langdurige lekkage van blusschuim had plaatsgevonden. Hierdoor zijn per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Actiefkool is veelgebruikte adsorbens waarmee PFAS verwijderd kan worden. De adsorptiecapaciteit is echter beperkt en de verzadigde kool moet worden verbrand.

Dit proces vergt de nodige energie en er is een kans op onvolledige verbranding waardoor de PFAS alsnog in het milieu belanden. Vandaar een studie naar alternatieve processtoffen. In de pilot, gehouden in 2023, zijn drie veelbelovende alternatieven meegenomen: DEXSORB, FLUOROSORB en ZVZ-22. Deze adsorbentia zijn geproduceerd op basis van verschillende materialen en bevinden zich nog in uiteenlopende ontwikkelingsstadia. De drie adsorbentia hebben hogere PFAS-verwijderingscapaciteiten dan actiefkool. Daarbij heeft iedere absorbens  voor- en nadelen, onder andere op gebied van geproduceerd afval en capaciteit tot regeneratie. Gezien de uiteenlopende ontwikkelingsfases van de adsorbentia lopen nog onderzoeken om deze functionaliteiten te optimaliseren, zoals het afdoende verwijderen van korte-keten PFAS.

Meer informatie

<>