PED herclassificering met SEIMS

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1622498400000) }}

Chemische fabrieken beschikken over allerlei procesinstallaties die opereren onder druk; denk daarbij aan grote warmtewisselaars, reactoren maar ook het leidingwerk daartussen. Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA2016) vereist dat alle aanwezige drukapparatuur (drukvaten en leidingen) op een industrieel terrein geclassificeerd wordt op basis van de Pressure Equipment Directive (PED). Hierbij wordt onder andere bepaald of drukapparatuur keurplichtig is.

Keurplichtige drukapparatuur moet eens in de vier of zes jaar geïnspecteerd worden door een geaccrediteerde inspecteur om te borgen dat deze veilig bedreven kan worden. Voor een grote fabriek gaat het om meer dan 10.000 leidingen en 500 drukvaten die individueel geclassificeerd moeten worden om de keurplicht vast te stellen. Een hele klus! Witteveen+Bos heeft hiervoor het systeem SEIMS.PED ontwikkeld: een database die het inventarisatie- en classificatiewerk sterk vereenvoudigt.

In 2018 is Witteveen+Bos een eerste PED-project gestart. De benodigde data voor de PED-classificatie werd bijgehouden in verschillende Excel-sheets. Tijdens het project werd het steeds moeilijker om het overzicht te bewaren, de ingevulde data was niet goed te herleiden en bij gewijzigde data, zoals de beveiligde druk, moest de PED-classificering opnieuw worden uitgevoerd voor soms wel tientallen drukapparaten. Al snel kwam daarom de vraag of dit niet slimmer, sneller en minder foutgevoelig kon.

Daarop is SEIMS.PED ontwikkeld. De benodigde data voor de PED-classificatie kan in SEIMS.PED eenvoudig worden ingevuld, waarbij de data kan worden voorzien van extra toelichting en bronvermelding. Vervolgens kan SEIMS.PED de classificatie automatisch bepalen omdat de wetgeving en richtlijnen zijn geprogrammeerd in SEIMS.PED. Als er ingevoerde data wordt gewijzigd dan bepaalt SEIMS.PED automatisch de nieuwe classificering voor alle objecten waar dit van toepassing op is.

Doordat de gebruikers en ontwikkelaars van SEIMS.PED nauw samenwerken blijven de functionaliteiten en automatiseringen zich verder ontwikkelen. Met het succes van SEIMS.PED volgde ook een tweede PED-project, bij de chemische fabriek van ICL in Terneuzen. We verwachten in de toekomst onze opgedane expertise in PED in meer projecten te kunnen inzetten.

Meer Informatie?

<>