Pacas Leiden

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1648677600000) }}

Organische microverontreinigingen en medicijnen in oppervlakte-, grond- en drinkwater krijgen steeds meer bestuurlijke en publieke aandacht. Onderzoek toont aan dat de huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) deze stoffen onvoldoende verwijderen.

Daarom heeft het Witteveen+Bos de afgelopen jaren sterk ingezet op kennisontwikkeling. In 2019 zijn we voor het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen met het ontwerpen van de eerste full scale PACAS-installatie van de EU. Dit is een installatie voor het doseren van poederactiefkool (afgekort tot PAC) in het actiefslibsysteem (afgekort tot AS) op de awzi Leiden Noord.

Witteveen+Bos heeft het Hoogheemraadschap begeleid over het gehele ontwerptraject: van programma van eisen tot en met realisatiebegeleiding. Omdat dit de eerste van zijn soort in Nederland is, hebben we intensief samengewerkt om een zo flexibel mogelijke installatie te krijgen. De silo en de doseerinstallatie vormen hierbij het hart van de installatie waar het poederkool wordt opgeslagen en getransporteerd wordt naar de diverse delen van de zuivering. Het kool wordt vervolgens aan het water toegevoegd waar medicijnresten zich aan dit kool binden, waarna het bezinkt en vervolgens samen met het slib wordt verwerkt. Rijnland bouwt hiermee een extra zuiveringsstap in op de bestaande afvalwaterzuivering om de waterkwaliteit te verbeteren en is hiermee het eerste waterschap dat deze techniek gaat toepassen. 

Contact

<>