Optimalisatie van ijsbelastingen bij renovatie Afsluitdijk

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1604271600000) }}

Witteveen+Bos is expert op het gebied van belastingen door ijsdrukken op constructies. Deze expertise is opgebouwd tijdens de vele projecten die zijn gedaan in Kazachstan, Rusland en de Baltische Staten.

Ook in Nederland worden waterbouwkundige constructies belast door kruiend ijs. De normen en richtlijnen in Nederland zoals ROK1.4, CUR166 en EAU2014 geven handvatten hoe hiermee om te gaan. Echter, duidelijke voorschriften met een heldere koppeling met fysisch mogelijke optredende belastingen ontbreken.

Scenario-analyse

Voor de renovatie van spuicomplexen binnen het project Versterking Afsluitdijk - in opdracht van Rijkswaterstaat - vormde ijsdruk een uitdaging bij het ontwerp. Een adequate vaststelling van daadwerkelijke maatgevende ijsbelastingen leidde tot ontwerpen voor haalbare constructieve versterkingen binnen de randvoorwaarden vanuit het monumentale karakter van de spuimiddelen.

Er is een scenario-analyse uitgewerkt om zeker te stellen dat ijsbelastingen voor ontwerp gekoppeld zijn aan realistische interactiemechanismen. Deze scenario-analyse is in opdracht van  bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) uitgevoerd door specialisten van Witteveen+Bos, die onderdeel zijn van de integrale ontwerpteams van Levvel. Uiteindelijk hebben de analyses geleid tot een geoptimaliseerd, onderbouwd veilig en goed inpasbaar ontwerp. Een dergelijk aanpak zal ook voor andere waterbouwkundige projecten in Nederland tot aanzienlijke optimalisaties leiden.

Meer Informatie?

<>