Actieve mobiliteit stimuleren met onderdoorgangen spoorzone Zwolle

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1688508000000) }}

Gemeente Zwolle heeft Witteveen+Bos op 21 juni 2023 de opdracht gegund voor de uitwerking van de onderzoeksfase en studiefase voor twee spooronderdoorgangen voor fietsers en voetgangers in de Spoorzone Zwolle. Wij bereiden de aanpassingen voor van de Koggetunnel en een nieuwe fietsonderdoorgang in de Veerallee. Op basis van onze ontwerpen verzorgt de Tunnelalliantie van ProRail de realisatie.

De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met omwonenden, ondernemers, ontwikkelaars en overige betrokkenen aan de Spoorzone. De Spoorzone wordt een prominente plek om te wonen, werken, leren, studeren en ondernemen. Het ligt centraal tussen de historische binnenstad en de natuurlijke omgeving van de IJssel, met station Zwolle als verbinder. Het openbaar vervoer maakt het gebied gemakkelijk bereikbaar en verbindt de randstad met het noorden en oosten van het land. Het onderdoorgangproject wordt Witteveen+Bos gegund op prijs en kwaliteit binnen de raamovereenkomst met de gemeente, waarbij het enthousiasme van het team en onze aanpak worden gewaardeerd.

De komende jaren wordt het gebied met circa 3.500 nieuwe woningen, lokale maakindustrie, kantoren en voorzieningen uitgebreid. De huidige fietsinfrastructuur moet daarom worden aangepast. Door het onderzoeken en ontwerpen van een aanpassing aan de bestaande onderdoorgang (Koggetunnel) en de realisatie van een extra onderdoorgang (Onderdoorgang Veerallee) dragen we bij aan het verbeteren van actieve mobiliteit en het verkleinen van de barrière die het spoor voor fietsers vormt.

Samen met de opdrachtgever, ProRail en betrokken stakeholders vertalen we de wensen en eisen naar een integraal plan voor deze spooronderdoorgangen. Hierin staat centraal dat de ambities voor de te ontsluiten gebieden worden waargemaakt. Onze werkzaamheden omvatten het uitvoeren van allerlei onderzoeken en het uitwerken van integrale ontwerpen van beide onderdoorgangen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de dynamische omgeving waarin de ontwikkelingen van de spoorzone Zwolle parallel plaatsvinden met ons ontwerp. De opgehaalde eisen en ontwerpkeuzes worden in de zomer van 2024 opgeleverd als specificaties voor de Tunnelalliantie.

Meer informatie

<>