Ontwerpen met ANT: meer impact door digitaal werken

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1703631600000) }}

Thema’s als duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit zorgen voor toenemende complexiteit in onze opgaven, zoals het realiseren van infrastructurele kunstwerken. Meer disciplines, meer data en complexere integrale ontwerpopgaves zijn het gevolg. Meer datagedreven en digitaal werken in projecten stelt ons in staat meer impact te maken. Dit is ook de focus van onze gezamenlijke digitaliseringsopgave voor 2024. ANT, het  online ontwerp- en procesbeheersplatform ontwikkeld door CollaborAll en Witteveen+Bos, is een mooi voorbeeld van hoe we dit al doen.

Marc Taken, groepsleider BIM coördinatie en proces automatisering, vertelt over de laatste ontwikkelingen rond ANT. Marc is samen met Gert Karrenbelt en Jan Willem Katouw (Collaboral) één van de initiatiefnemers.

De stroming van data

‘We signaleerden bij integrale ontwerptrajecten van infrastructurele constructies veel kansen om de samenwerking en verbinding in de keten te verbeteren.’ De van oorsprong ‘verticale’ datastromen zijn een belangrijke oorzaak, hierdoor bleef data exclusief voor één technische discipline of afdeling. ‘Het ANT-platform met de gekoppelde tooling maakt het mogelijk dat de data 'horizontaal' stroomt; tussen de verschillende ketenpartners en/of tussen verschillende disciplines. Zo is het verleden tijd dat wijzigingen door en wensen van partijen in de keten niet of met vertraging werden opgemerkt door de andere stakeholders’.

Succesvolle ANT inzet in grote projecten

Door de komst van ANT is het mogelijk om het ontwerpproces snel en flexibel in te richten en zowel tijdens de ontwerp- als de realisatiefase de kwaliteit en voortgang te bewaken. De online platform is inmiddels succesvol ingezet bij grote infrastructurele projecten in de Benelux. Voorbeelden zijn de Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl, ViA15, Zuidasdok, BAAK (Blankenburgverbinding) en de Oosterweelverbinding. De software wordt door ontwikkelaar CollaborAll en onze experts doorlopend verfijnd en uitgebreid en is inmiddels ISO 27001 gecertificeerd en dus ‘cyber secure’.

De kern van ANT

De kern van ANT ligt in het beheren, stroomlijnen en ontsluiten van alle data die gebruikt wordt bij infraprojecten als wegen, tunnels of bruggen. De online tool faciliteert een centrale locatie voor deze data met toegang voor alle betrokken partijen. Marc: ‘Iedere specialist – zowel intern als extern - werkt hierdoor realtime op basis van dezelfde actuele gegevens. Denk hierbij aan berekeningen, tekeningen en ontwerp. Dit betekent dat er een single source of truth ontstaat, wat zorgt voor betere ontwerpen, die ook sneller en tegen lagere kosten tot stand komen.’

Integraal samenwerken

Automatische koppelingen (API’s) met veelgebruikte software of bronnen zoals SCIA Engineer, Plaxis, Excel, Python, Revit, Relatics en de MKI-database maken de integratie van data binnen ANT mogelijk. Waar nodig worden nieuwe API’s ontwikkeld met andere software. Voor de gebruikers voorziet ANT bovendien in verdiepende functies zoals dashboards voor voortgang, taken en de status van deze taken, om ook inhoudelijk de processen te bewaken en verbeteren.

De kracht van parametrisch ontwerp

De doorontwikkeling van ANT zorgt dat gebruikers ook de kracht van parametrisch ontwerpen in kunnen zetten bij het werken aan kunstwerken. Dit varieert van het ophalen en visualiseren met BIM 360 en GIS, tot aan het genereren van volledig onderbouwde ontwerpen. ‘De geïntegreerde verkeersbruggentool is een goed voorbeeld. Het begeleidt de gebruiker door de berekeningen, het berekeningsrapport en berekeningsmodel, de tekening en het tekenmodel. De module leert bovendien continu op basis van kennis uit vorige projecten’, benadrukt Marc.

Generatief ontwerp

Op dit moment kunnen een 'in-situ brug' en een 'brug met prefab liggers' automatisch worden berekend en gegenereerd. In de toekomst komen hier hout en staal bij waardoor alle ontwerpvarianten snel gegenereerd kunnen worden. ‘Generatief ontwerpen zorgt voor tijdswinst en maakt ruimte om betere keuzes te maken, bijvoorbeeld door de CO2-impact of MKI meer te laten wegen en/of te kijken hoe in de bredere context van de ontwerpopgave de biodiversiteit kan worden gestimuleerd. Het is ook een krachtig instrument om de opdrachtgever beter mee te kunnen nemen in het ontwerpproces en het maken van keuzes. Je kunt letterlijk het effect van keuzes op het ontwerp laten zien, bijvoorbeeld in uitvoering of budget.’

Digitale volwassenheid

Het zijn dit soort mooie ontwikkelingen die ons als bedrijf laten groeien in onze digitale volwassenheid en waarmee onze visie op digitaal werken elke dag een beetje meer wordt ingevuld.

ANT

Infraprojecten zijn zeer complex. Er wordt door alle betrokken partijen data uitgewisseld. ANT verbetert dit proces.
2 handen die aan het typen zijn op een laptop.

Meer weten?

Marc Takenf.jpg
Marc Taken Groupleader BIM modeldevelopment and coordination