Onderzoek naar renovatie- en investeringsopgave rioolwaterzuiveringen waterschap Hollandse Delta

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1598911200000) }}

Waterschap Hollandse Delta en Witteveen+Bos gaan de renovatie- en investeringsopgave van vier  rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in kaart brengen. Het gaat om de installaties in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven in Rotterdam. RWZI Dokhaven is de enige ondergrondse waterzuivering van Nederland en zuivert het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers. 

Het zuiveren van afvalwater is een van de kerntaken van het waterschap. Hollandse Delta heeft momenteel twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties en een slibverwerkingsinstallatie (SVB) Sluisjesdijk in bedrijf. De meeste installaties zijn gebouwd tussen 1970 en 1990. Nadien zijn er wel aanpassingen uitgevoerd, maar gezien de leeftijd wordt voor de komende jaren een grote renovatie- en investeringsopgave verwacht. In 2013 voerde Witteveen+Bos al een vergelijkbare studie uit voor SVB Sluisjesdijk.

ALM-studie: ook maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie

Om deze opgave voor elke zuivering te kunnen bepalen, wordt de methodiek van Asset Lifecycle Management (ALM) gebruikt. Met een ALM-studie kan per installatie worden berekend op welke wijze de vereiste zuiveringsprestaties ook in de toekomst kunnen worden geleverd. Een ALM-studie kijkt daarbij breder dan de techniek: ook maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie zijn hiervan onderdeel. De hoofdambitie is het realiseren van kosteneffectieve en circulaire zuiveringen, waarin bijvoorbeeld schoon water en meststoffen worden geproduceerd uit rioolwater.

'De uitkomsten van de ALM-studies moeten leiden tot een weloverwogen en toekomstbestendige, bestuurlijke keuze voor een voorkeursvariant. Deze variant bepaalt uiteindelijk de renovatie- en investeringsopgave van het waterschap voor de komende jaren.'

Leo Stehouwer - waterschap Hollandse Delta

Technische schouw

Aan de hand van een technische schouw worden eerst de uitgangspunten voor de ALM-studies bepaald. Daarna worden ALM-studies uitgevoerd voor de zuiveringen in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven Rotterdam.

Toekomstvarianten

Witteveen+Bos zal haar ervaring met en kennis van innovatieve concepten inzetten om toekomstvarianten te ontwikkelen die passen binnen de ambities van waterschap Hollandse Delta. Daarbij worden innovaties geclusterd per thema: topkwaliteit effluent/bruikbaarheid effluent, minimale CO2-emissie; maximaal energiezuinig, maximale grondstofterugwinning, minimale kosten, enzovoorts. De innovaties dragen onder meer bij aan een 100% energieneutraal waterschap in 2030.

'In de ALM-studie bekijken we de meest kosteneffectieve, duurzame en circulaire methode van zuiveren is voor de komende 15 jaar. Door ver vooruit te kijken voorkomen we ‘lock-ins’ en kunnen we in de variantenstudie nieuwe concepten en innovaties toepassen'

Jochem Schut, projectleider van Witteveen+Bos

Meer informatie

<>