Onderhoud 15 beweegbare Overijsselse kunstwerken

News Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1711062000000) }}

In 2019 verwierf Witteveen+Bos de opdracht voor de ingenieursdiensten voor het onderhoud van 15 beweegbare bruggen en sluizen in Overijssel. Het is voor opdrachtgever Provincie Overijssel belangrijk om voor de kunstwerken die zij in beheer heeft de levensduur te verlengen, het veiligheidsniveau te verhogen en de onderhoudbaarheid van haar beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren.

Begin 2020 startte Witteveen+Bos met de voorbereiding van een bestek voor de 15 kunstwerken, waarin meer dan 1.000 maatregelen voor variabel onderhoud zijn verwerkt voor levensduurverlenging, (arbo)veiligheid, onderhoudbaarheid en om te voldoen aan de Machinerichtlijn. Deze maatregelen variëren van het plaatsen van borden, hekwerken en waarschuwingsstickers tot het volledig vernieuwen van besturingsinstallaties van bruggen en sluizen.

Voor een aantal van deze maatregelen heeft Witteveen+Bos meerdere varianten onderzocht en een voorkeursvariant nader uitgewerkt. Na totstandkoming van het bestek is het contractdossier voor dit variabel onderhoud voorbereid, waarna in 2021 een aanbestedingsprocedure is gestart. Daar namen vijf marktpartijen aan deel; de winnende aannemer, SPIE, begon in 2022 met de detailengineering en realisatie van de bestekmaatregelen.

De kunstwerken worden serieel aangepakt en de werkzaamheden voor de eerste kunstwerken zijn inmiddels afgerond. Zo is in 2023 de Blauwe Handbrug voorzien van een nieuwe bedienings- en besturingsinstallatie en zijn alle sluisdeuren van de Nieuwe Beukerssluis vervangen. Voor deze sluis bij Beukers wordt dit jaar ook de bedienings- en besturingsinstallatie geheel vernieuwd. Daarnaast zijn er kleinschaligere werkzaamheden uitgevoerd aan de Agelersluis, Arembergsluis, Blokzijlophaalbrug, Beukerssluisophaalbrug, Scheerebrug en Vechtbrug. Hierbij heeft Witteveen+Bos voor Provincie Overijssel zowel de advisering en toetsing van de engineering als de begeleiding van de uitvoering verzorgd.

Medio 2025 moeten alle vijftien kunstwerken zijn opgeleverd. Voor elk kunstwerk geldt dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder worden gepland, waarbij de veiligheid op de bouwplaats vooropstaat. Door deze maatregelen zijn deze kunstwerken weer klaar voor de toekomst.

Voor dit project heeft Witteveen+Bos de kennis en ervaring vanuit IMPAKT Ingenieursbureau ingezet. IMPAKT Ingenieursbureau is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz op het gebied van industriële automatisering.

Meer informatie

<>