Nieuwe samenwerking ECODAMI moet betongebruik in mariene infrastructuur verminderen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1614207600000) }}

In het recent gestarte RAAK Publiek project ECODAMI (Ecologisch Optimale en Duurzame Alternatieve materialen voor Mariene Infrastructuur) gaan onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met Witteveen+Bos en andere kennisinstituten (publieke partijen en bedrijven) materiaal ontwikkelen dat beton in de mariene infrastructuur kan vervangen en ecologisch optimaal werkt. Beton wordt onder meer gebruikt voor dijkbekleding, havenkades en golfbrekers, maar de betonproductie staat bekend om de enorme CO₂ uitstoot. 'Met een alternatief materiaal voor beton kunnen we kustveiligheid en biodiversiteit combineren. En dit is hard nodig, want de biodiversiteit van onze zeeën en oceanen gaat hard achteruit.', aldus projectleider Jorien Rippen. Het tweejarige project wordt deels gefinancierd door SIA (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

In dit project bundelen ecologen en engineers hun krachten. Zij gaan op zoek naar duurzame alternatieven voor beton die zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen bestaan. Dit vergroot de kans voor aanhechting van fauna, zoals oesters en mosselen. De technische partners in het consortium houden tijdens het onderzoek rekening met de conventionele eisen waaraan de materialen moeten voldoen. Het ecologische succes, de mate waarin bepaalde doelsoorten zich op de materialen vestigen, wordt vervolgens door ecologen in het lab en in het veld getest. Deze manier van samenwerking resulteert in duurzame en ecologisch optimale bouwmaterialen die direct toepasbaar zijn in mariene infrastructuur, zoals dijkbekleding, havenkades en golfbrekers. Het nieuwe materiaal kan ook gebruikt worden voor artificiële riffen die de soortenrijkdom bevorderen.

Nieuwe duurzame bouwstenen kunnen onderwater biodiversiteit versterken

Lies van Nieuwerburgh (senior mariene ecoloog, Rijkswaterstaat Noord-Nederland): 'Voor het bereiken van een robuust voedselweb en verhoogde biodiversiteit onderwater, is het herstellen van leefgebieden en het vergroten van connectiviteit (land en water, zoet en zout) essentieel. Het nieuwe materiaal kan bijdragen aan het verbeteren van de onderwaternatuur bij het PAGW-traject van Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat, een van de proeflocaties binnen ECODAMI.'

Samenwerking met kennisinstituten, publieke partijen en bedrijven

In het ECODAMI-project werkt Hogeschool Van Hall Larenstein samen met kennisinstituten Technische Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, HZ University of Applied Sciences en HAN University of Applied Sciences. Daarnaast zijn publieke partijen Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterschap Noorderzijlvest en Saba Public Entity en bedrijven NETICS, Witteveen+Bos, Bioclear Earth, Acroniq en de Leeuwarder Beton Centrale betrokken.

Fotocredits: Van Hall Larenstein 2020