Natuurcompensatie voor uitbreiding Antwerpse haven

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1709506800000) }}

Havengebied Antwerpen is een belangrijke Vlaamse groeipool. Jaar na jaar tekent de containerbehandeling recordcijfers op waardoor een uitbreiding met ongeveer 300 hectare noodzakelijk is om verdere groei in de toekomst te verzekeren. Bij dit alles wordt stevig ingezet op een duurzame ontwikkeling van het havengebied zelf en het voorkomen en mitigeren van de impact op de omgeving.

Om de uitbreiding grondig voor te bereiden, werd het ‘Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen’ (CPECA) opgestart. Doelstelling? Binnen een aanvaardbare termijn en via gericht overleg met alle betrokkenen tot de beste combinatie van de verschillende doelstellingen te komen. Het ontwerp en studiewerk werd door de Vlaamse Overheid toevertrouwd aan de Maatschap SHIP, een tijdelijke vereniging van verschillende deskundige partijen, waaronder Witteveen+Bos Belgium.

Ons team van ecologen en hydrologen staat ondermeer in voor het inrichtingsplan en de ontwikkeling van natuurcompensatiegebied ‘Prosperpolder Zuid’ (PPZ). Een gebied net ten zuiden van de Hedwigepolder, op de grens van Vlaanderen en Nederland, op circa 1,5 km van de Schelde.

Om de plaatselijke fauna en flora alle kansen te geven, maakte ons team een natuurinrichtingsplan op voor de ontwikkeling van het natuurtype ‘surrogaatkust’ met eilanden en waterlopen. Het getij op de Schelde wordt daarbij ingezet als drijvende kracht om dagelijks circa 175.000 m³ water door het gebied te laten stromen.

Om sturing te geven aan het ontwerp en de effecten ervan op de omgeving te kunnen inschatten, bouwde ons team een ecologisch, geohydrologisch en hydromorfologisch model. Het natuurinrichtingsplan werd verder uitgewerkt tot een technisch en vergunningsklaar dossier wat betreft de toekomstige natuurinrichting, in- en uitwateringskunstwerken en nieuwe dijken. Dankzij dit project zal Vlaanderen binnenkort beschikken over 160 ha bijkomend waardevol natuurgebied.

Meer informatie

<>