N240b Ingenieursdiensten: verbeteren verkeersveiligheid en bruggen voor de toekomst

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1624226400000) }}

Binnen de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Noord-Holland heeft Witteveen+Bos een opdracht gegund gekregen voor het opwaarderen van de N240b ten noorden van Medemblik en om twee bijzondere nieuwe bruggen voor te bereiden. Deze bruggen worden de eerste vaste bruggen die conform de nieuwe NTA8085 Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) worden ontworpen én gebouwd. Een grote stap in de richting van circulaire bruggen die voorbereid zijn op hergebruik.

N240b

De N240b is een rustige provinciale weg langs de Medemblikkervaart. In dit project vindt groot onderhoud aan de weg plaats en worden de kruispunten aangepast, zodat de ‘leesbaarheid’ van de weg - en daarmee de veiligheid voor de weggebruikers - verbeterd wordt. Naast deze onderhoudsopgave worden de vier aanwezige bruggen vervangen door twee nieuwe bruggen. 

Het laatste deel van de N240 tot aan Medemblik staat ook op de nominatie om te worden opgeknapt. De provincie Noord-Holland gaat er het wegdek vernieuwen en de kruispunten opnieuw inrichten, waarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot. Ook de twee bruggen zijn onderdeel van de plannen. Vanwege de omvang van het project kan dit niet door de vaste aannemer WaakSaam worden uitgevoerd en is een aparte aanbesteding nodig. Wanneer meer bekend is over de planning zal de provincie eerst de buurt informeren over dit laatste deel.

Bestaande bruggen

De bestaande bruggen zijn smalle verkeersbruggen waar fietsbruggen naast zijn gerealiseerd. De verkeersbruggen zijn aan het eind van hun levensduur en aan vervanging toe. Voor de fietsbruggen wordt binnen dit project een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid deze elders te hergebruiken en ditzelfde geldt voor vrijkomende materialen van de verkeersbruggen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de +Reuse Quickscan, de innovatie onlangs het Witteveen+Bos Plus+ Innovatieprogramma won. Deze tool toetst de herbruikbaarheid van bestaande constructies, door een uitgebreide analyse op vrijkomende objecten en grondstoffen en door het snel kunnen bepalen van de waarde daarvan.

NTA8085 IFD bouwen van vaste bruggen

Na de ontwikkeling en vastlegging van afspraken voor IFD bouwen voor beweegbare bruggen in de NTA8086 is op initiatief van provincie Noord-Holland in een samenwerking met marktpartijen onder begeleiding van de NEN een nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgesteld. In de totstandkoming van deze NTA8085 heeft Witteveen+Bos meegewerkt door een van de raakvlakteams te leiden en inhoudelijk mee te denken en mee te schrijven aan deze richtlijn. In deze NTA zijn raakvlakken in vaste bruggen opgenomen en gestandaardiseerd. Dit leidt tot een brug die voorbereid is op hergebruik bij onderhoud van onderdelen, bijvoorbeeld een leuning. Ook bij ‘einde functionele levensduur’ kunnen onderdelen, of zelfs de gehele brug, gedemonteerd worden en op een andere locatie worden hergebruikt.

Ervaren team

Ons team is door de klant gewaardeerd vanwege de aantoonbare ervaring met IFD ontwerpen en contracteren in de projecten Cruquiusbrug en Stolperbasculebrug, onze bijdrage in de doorontwikkeling van IFD bouwen in de GWW en het geëtaleerde enthousiasme bij het samenwerken met de provincie in projecten én de NTA. Wij zijn verheugd dat wij deze kennis kunnen toepassen in dit project.

Meer informatie?